PYTANIE: Urlop okolicznościowy na umowie cywilnoprawnej nie przysługuje

Pracuję na umowę zlecenie. Czy należy mi się jeden dzień urlopu okolicznościowego na ślub syna? Czy osoba zatrudniona na umowę zlecenie ma prawo domagać się 2 dni wolnych z tytułu śmierci rodzica, a dokładnie matki. Jeżeli pracownik nie skorzystał z tego przywileju czy w takim razie należą mu się za te dni pieniążki ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W świetle art. 2 Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba, zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracownikiem nie jest zatem osoba zatrudniona na podstawie umowy prawa cywilnego np. umowy zlecenia. Problematyka związana z zatrudnieniem na umowę zlecenia została uregulowana w art. 734 – 751 K.c. Przedmiotem umowy zlecenia jest zobowiązanie się „(…) do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie” (art. 734 par. 1 K.c.). Nie może być to zatem każda czynność. Przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do starannego wykonania zlecenia. Powierzone zobowiązanie zleceniobiorca nie musi wykonywać osobiście. W rozumieniu art. 738 par. 1 K.c. może on powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej. Na podstawie umowy zlecenia nie możemy mówić o stosunku pracy, a tym samym o prawach i obowiązkach pracowniczych. Prawo do urlopu okolicznościowego jest prawem pracowniczym. W Pani przypadku nie przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego związane ze śmiercią rodzica. Co ważne, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za to świadczenie. Podstawa prawna; - art. 2 K.p.; - art. 298[2] K.p.; - art. 734 par. 1 K.c.; - art. 738 par. 1 K.c. Stan prawny na 24 stycznia 2007 r. WK

DODANO:
24/01/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie