PYTANIE: Odrzucenie spadku w imieniu nieletniego

Na odrzucenie spadku jest określony termin 6m-cy i aby mogła to zrobić osoba nieletnia potrzebna jest zgoda sądu rodzinnego. Po ok. 2 miesiącach od dowiedzenia się o spadku złożony został wniosek do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku. Sąd postanowienie o odrzuceniu wydał po ponad 4 miesiącach i przekroczono automatycznie termin 6 miesięczny na odrzucenie spadku. Jak można przywrócić ten termin i czy sąd nie powinien uznać terminu złożenia wniosku o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku przez nieletniego(również w sądzie spadku w związku z odrzuceniem)? Przekroczenie terminu wynikało z długotrwałego rozpatrywania wniosku przez sąd rodzinny.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jak słusznie zaznaczono w pytaniu dla odrzucenie spadku w imieniu dziecka konieczne jest postanowienie sądu. Z art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Do takich czynności należy odrzucenie spadku w imieniu dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską rodziców. Zgodnie z art. 1015 kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Niestety przepisy prawa nie określają jak należy postąpić jeśli na skutek przewlekłego postępowania sądowego upłynął termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu spadku. Również orzecznictwo Sądu Najwyższego i nauka prawa nie zawierają tu żadnych wskazówek. Stwierdza się jedynie, że „Brak oświadczenia osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza o ile przedstawiciel ustawowy tej osoby nie złożył oświadczenia w terminie 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule powołania do spadku podopiecznego („Niektóre problemy związane z terminem do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku” J. Pisuliński, publikacja: Rejent 1992/6/54). W praktyce sądy spadkowe przyjmują, że bieg 6 miesięcznego terminu zaczyna się od dnia wydania orzeczenia przez sąd rodziny jeśli tylko przed upływem tego terminu rodzicie zwrócili się o wydanie zezwolenia na odrzucenie spadku. W naszym przekonaniu podobnie problem zostanie rozwiązany w tej sprawie, ale oczywiście nie możemy dać żadnych gwarancji. Trudno jest przewidzieć jaka decyzja zapadnie. Wszystko zależy od oceny sędziego. Jeśli uzna, że termin już upłynął, to dziecko przyjmie spadek z dobrodziejstwem inwentarza tzn. nie będzie odpowiadać za długi spadkowe. Trzeba też zaznaczyć, że nie jest możliwe przywrócenie terminu określonego w art. 1015 k.c, ponieważ jest to termin materialno-prawny. Kodeks postępowania cywilnego w art. 168 § 1 dopuszcza wprawdzie przywrócenie przez sąd terminu, ale tylko dla dokonania czynności procesowej, a zatem nie można skorzystać z tego przepisu w przedmiotowym przypadku. JM

DODANO:
07/02/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie