PYTANIE: Wniosek do sądu o uchylenie mandatu

W dniu dzisiejszym dostałam z sądu wezwanie do zapłacenia mandatu w wys. 300pln za przekroczenie prędkości. W uzasadnieniu jest informacja, że mój samochód został zarejestrowany radarem przez Straż Miejską ponad rok temu 02.02.2006 oraz że nie złożyłam wyjaśnień na ul. Mokotowskiej 67A w Warszawie we wrześniu 2006r. ( ? ). Wydaje mi się, że w tym okresie ( luty ) byłam w górach. Ponieważ mam 7 dni na odwołanie, chciałabym dowiedzieć się jak mogę to zrobić
rawdopodobnie straż miejska próbowała skontaktować się ze mną wcześniej, ale ponieważ nie przebywam w miejscu zameldowania nie było to możliwe. Wezwanie o którym wspominam zostało mi doręczone w miejscu zamieszkania po kontakcie telefonicznym z dzielnicowym z miejsca zameldowania.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Zgodnie z art. 101 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia „Prawomocny mandat karny podlega uchyleniu, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu”. W myśl § 2 tego artykułu „Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego sąd orzeka na posiedzeniu. W posiedzeniu ma prawo uczestniczyć ukarany, organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył grzywnę w drodze mandatu, albo przedstawiciel tego organu oraz ujawniony pokrzywdzony. Przed wydaniem postanowienia sąd może zarządzić stosowne czynności w celu sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego”. Należałoby zatem złożyć do sądu rejonowego wniosek o uchylenie mandatu (wzór takiego wniosku zamieszczony jest w Serwisie w dziale Wzory pism Prawo karne, pod adresem: http://www.poradaprawna.pl/index_download.php?co=opis&id=1141). Wniosek taki nie musi spełniać żadnych szczególnych warunków formalnych. Można go sporządzić nawet odręcznie na zwykłej kartce (nie ma żadnych urzędowych formularzy). Wniosek powinien o zawierać: 1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy, 2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, 3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem, 4) datę i podpis składającego pismo. Na informacji przysłanej z sądu jest też z pewnością zamieszczona sygnatura akt sprawy. Sygnaturę należy wpisać na wniosku i posługiwać się w przypadku wysyłania innych pism do sądu w tej sprawie. W uzasadnieniu trzeba wskazać, że w czasie gdy wykrocznie było rzekomo popełnione przebywał Pan w innym regionie kraju. Należałoby wskazać dowody potwierdzające to twierdzenie np. wskazać świadków, przedstawić rachunki za hotel, zdjęcia z wakacji itp. Trudno jest przewidzieć jaką decyzję podejmie sąd. Może on uznać Pana wyjaśnienia i przedstawione dowodu za niewiarygodne. Trzeba jednak wiedzieć, że Straż Miejska nie ma podstaw prawnych do posługiwania się fotoradarem. § 17 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2003 r., nr 14, poz. 144 ze zm.) jest jaskrawo sprzeczny z ustawą – prawo o ruchu drogowym. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował w tej sprawie wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów tego rozporządzenia z Konstytucją RP. Dopóki więc ustawa – prawo o ruchu drogowym nie zostanie znowelizowana, Straż Miejska nie ma podstaw prawnych do posługiwania się fotoradarami. Z informacji prasowych wynika również, że sąd powszechny uwzględnił już jedną kasację złożoną przez Rzecznika Praw Obywatelskich od wyroku w takich sprawach. Sąd uznał, że Straż Miejska nie ma uprawnień do kontroli prędkości pojazdów przy użyciu fotoradaru. JM, RW

DODANO:
07/02/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.