PYTANIE: Umowa podpisana pod wpływem błędu

Czy ważna jest podpisana bez notariusza umowa kupna-sprzedaży lokalu ,jeśli jak się okazało sprzedający nie posiadają na niego księgi wieczystej i nie są właścicielami gruntu , na którym lokal stoi , a jedynie wybudowali obiekt na gruncie dzierżawionym od Urzędu Miasta ? Mąż podpisał umowę kupna-sprzedaży , gdzie padają sformułowania , że "sprzedajacy są właścicielami obiektu gastronomicznego i sprzedają go" mężowi, a on zobowiązuje się do podpisania umowy dzierżawy gruntu z UM . Przy podpisywaniu mąż wierzył,że dzierżawa dotyczy tylko przyległego terenu ogródka z parasolami, ale jak się okazało , rzekomi właściciele nie mają nawet na lokal księgi wieczystej , a ich adwokat twierdzi ,że strony użyły niefachowych sformułowań w umowie
sprzedajacy , którzy nota bene przynieśli ze sobą gotową do wypelnienia umowę , mieli na myśli nakład kosztów , jaki poczynili na lokal. Nie byłoby sprawy, gdyby nie to,że mąż wpłacił sporą sumę zadatku , a nazajutrz dowiedział się w UM ,że kupił coś , co do niego i tak nie należy i w każdej chwili może być stamtąd wyrzucony , jeśli nie wygra przetargu na ten lokal. Sprzedajacy oczywiście odmówili zwrotu zadatku. Czy mogli w ten sposób sformułować umowę (podpisana bez udziału notariusza) i sprzedać nam coś do nic nie należącego jako rekompensatę poniesionych na lokal nakładów.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przede wszystkim należy stwierdzić, że umowa przenosząca własność nieruchomości zawarta w innej formie niż aktu notarialnego jest bezwzględnie nieważna. Z opisu nie wynika dokładnie jaką stronę zawarły strony, więc trudno nam się wypowiadać nie widząc treści tej umowy. Najwyraźniej jednak zawarli Państwo umowę pod wpływem błędu. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (art. 84) w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny). Wydaje się, że w niniejszej sprawie zostały spełnione wszystkie przesłanki błędu. Podpisali bowiem Państwo umowę, która ma za przedmiot zupełnie inne prawo niż Państwo oczekiwali i o czym byliście zapewniani przez sprzedawcę. Dodatkowo jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej. Jeżeli tak było rzeczywiście, należy uchylić się od skutków złożenia takiego oświadczenia woli. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli, które zostało złożone innej osobie pod wpływem błędu, następuje przez oświadczenie złożone tej osobie na piśmie. Należy więc wystąpić z pismem do strony sprzedającej i napisać w nim, że uchylają się Państwo od oświadczenia woli złożonego przy zawieraniu umowy, ponieważ działaliście w istotnym błędzie. W piśmie tym należy też krótko uzasadnić na czym polegał ten błąd, przez kogo został wywołany itd. Uprawnienie do uchylenia się wygasa w razie błędu - z upływem roku od jego wykrycia. Należy więc bezwzględnie przestrzegać rocznego terminu, ponieważ po upływie roku nie będzie już możliwości uchylenia się od złożonego oświadczenia woli. Wskutek złożenia takiego oświadczenia umowa będzie uważana za niezawartą, tak więc strony mają wzajemny obowiązek zwrócić sobie wszystko, co wzajmenie świadczyły. Tak więc w szczególności druga strona ma obowiązek zwrócić Państwu dany zadatek. W przypadku gdy druga strona nie odda dobrowolnie otrzymanego zadatku, niezbędne będzie dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego. Wówczas sąd oceni, czy Państwa błąd umożliwiał skuteczne złożenie oświadczenia o uchyleniu się od tej czynności prawnej. Jeżeli zdołają Państwo przekonać sąd o swojej racji, wówczas powinni Państwo wygrać sprawę i otrzymać zwrot zadatku. Podstawa prawna: - art. 84, 86 i 88 kodeksu cywilnego RW

DODANO:
16/03/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie