PYTANIE: Do kiedy należy wykorzystać urlop okolicznościowy

Mam pytanie dotyczące urlopu okolicznościowego zwiazanego z narodzinami dziecka. 22.02.07 urodziło nam sie dziecko, wczoraj mąż zgłosił to do zakładu pracy i chciał wziąść urlop okoliczonościowy, niestety pani w kadrach powiedziała, ze jest tylko miesiac na wykorzystanie w/w urlopu. Czy w kodeksie pracy jest podany konkretny okres czasu, kiedy nalezy wykorzystac w/w urlop. Jeśli tak to prosze o podanie artykułu.A może regulują to wewnętrzne przepisy zakładu pracy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zagadnienia związane ze zwolnieniami od pracy dotyczącymi zdarzeń losowych czy rodzinnych (tzw. urlopy okolicznościowe) zostały określone w § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281). Na podstawie § 15 podanego powyżej rozporządzenia pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący: a) 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, b) 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką. Tak więc z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje pracownikowi 2 dniowe zwolnienie od pracy. Będzie tak także i w przypadku ciąży mnogiej ponieważ przysługują tutaj wyłącznie dwa dni zwolnienia niezależnie od liczby narodzonych dzieci. W treści § 15 powyższego rozporządzenia nie określono ani sposobu ani terminów udzielenia tzw. „urlopu okolicznościowego”. Co do zasady przyjmuje się jednak, iż owe zwolnienia od pracy powinny pozostawać w związku przyczynowym pomiędzy dniem zwolnienia a zdarzeniem uzasadniającym jego udzielenie przez pracodawcę. I tak w wypadku śmierci osoby najbliższej powinien być to dzień pogrzebu czy też dzień ślubu jeżeli przysługuje wyłącznie jeden dzień urlopu okolicznościowego (§ 15 pkt 2.). W przypadku gdy przysługują dwa dni zwolnienia (np.: w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy) uznaje się, iż można udzielić pracownikowi zwolnienia w okresie poźniejszym. Z taką możliwością będziemy mieli do czynienia w przypadku konieczności załatwienia przez pracownika formalności związanych ze sporządzeniem aktu urodzenia dziecka w urzędzie stanu cywilnego. Jednakże wydaje się że termin miesięczny po narodzinach dziecka nie pozwala już na udzielenie owego zwolnienia ponieważ trudno będzie wykazać jakikolwiek bezpośredni związek z narodzinami dziecka. RC

DODANO:
30/03/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie