PYTANIE: Droga wewnętrzna – dostęp do drogi publicznej

Mamy działkę budowlą, która dostaliśmy jako darowiznę od rodziców. Mamy zamiar się budować . mamy ostateczna, uprawomocniona decyzje podziału na która czekaliśmy ponad rok czasu z powodu braku dojazdu. Teraz oczywiście mamy dostęp do drogi publicznej ponieważ sąsiad zgodził się żebyśmy jeździli droga która jest aktualnie jego własnością (mamy jego zgodę na piśmie). W związku z tym mam pytanie czy jeślim mając taka zgodę możemy starać się o zezwolenie na budowę. Problem polega na tym że sąsiad zgadza się żebyśmy jeździli po tej drodze ale nie chce iść notarialnie spisać służebności bo nie chce mieć owego zapisu w swojej księdze wieczystej. Muszę dodać też znajduje się tam 16 domów do których też prawnie nie mam dojazdu i związku z tym od października 2006 roku toczy się proces wywłaszczeniowy przeciwko temu sąsiadowi na rzecz urzędu miasta gdyż nie mam innego sposobu dojazdu do naszych działek. Nasuwa mi się pytanie czy związku z takim przebiegiem sytuacji możemy przeprowadzić notarialnie na siebie i bez problemu starać się o pozwolenie na budowę. Jedno jest pewno iż urząd miasta wywłaszczy owego sąsiada. Bardzo proszę o najszybsza odpowiedz.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Przepis art. 5 ust. 2 pkt l prawa budowlanego wymaga, aby obiekt budowlany był projektowany tak, aby zapewniony był dostęp do drogi publicznej. Definicja dostępu do drogi publicznej, zawarta została w art. 2 pkt 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym dostępem do drogi publicznej jest bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. Zatem nie jest konieczne istnienie służebności, ale musi istnieć droga wewnętrzna. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o drogach publicznych drogi wewnętrzne to drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych- ustawodawca stwierdził, że w szczególności drogami wewnętrznymi są drogi w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz pętle autobusowe. Trudno jest nam jednoznacznie stwierdzić czy możliwe będzie uzyskanie pozwalnia na budowę. Wszystko zależy od oceny administracji. Urzędnicy mogą wziąć pod uwagę min. to czy taka prywatna droga jest ujęta w ewidencji gruntów. Każda własność – w tym nieruchomość stanowiąca drogę dojazdową, podlega opodatkowaniu w zależności od klasyfikacji gruntu wykazanego w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej podatkiem od nieruchomości lub podatkiem rolnym (w przypadku gdy sklasyfikowana będzie użytkiem rolnym). Należałoby się zorientować w starostwie powiatowym w wydziale architektury i budownictwa, czy spełniony jest warunek „dostępu do drogi publicznej” i czy zostanie wydane pozwolenie na budowę. Jeśli sama zgodna właściciela okażę się niewystarczająca, to należałoby wystąpić do sądu o ustanowienie służebności drogi koniecznej. Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z zm.) JM

DODANO:
21/04/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie