PYTANIE: Klauzula wyłączności

Zawarłem umowę z biurem nieruchomości na sprzedaż domu. Zastrzeżono w niej klauzulę wyłączności przewidującą, że mogę zawrzeć umowę wyłącznie za pośrednictwem tego biura i że nawet jeśli znajdę klienta na własną rękę to muszę zapłacić im prowizję. Czy taka umowa jest zgodna z prawem?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zawieranie umów przewidujących klauzulę wyłączności jest dozwolone. W art. 180 ust. 3a ustawy o gospodarce nieruchomościami przewidziano, że umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami może być zawarta z zastrzeżeniem wyłączności na rzecz pośrednika. Jednocześnie ustawodawca wskazał, że dla wyjaśnienia pojęcia „wyłączności” należy odwołać się do art. 550 kodeksu cywilnego, który stosuje się odpowiednio do umowy pośrednictwa. Zgodnie z tym przepisem można zastrzec, iż pośrednik będzie jedynym „odsprzedawcą” nieruchomości i ze tylko on będzie proponował sprzedaż domu lub mieszkania innym osobom. Sprzedawca nie może w zakresie, w którym wyłączność została zastrzeżona, ani bezpośrednio, ani pośrednio zawierać umów sprzedaży, które mogłyby naruszyć wyłączność przysługującą pośrednikowi. Przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrażają opinię, że postanowienie o wyłączności pośrednika mogłoby zostać uznane za klauzulę niedozwoloną (abuzywną), gdyby wyłączność zastrzeżona została na zbyt długi okres albo na czas nieokreślony. Jeżeli klient pośrednika uważa, że postanowienie umowy go krzywdzi, powinien zajrzeć do rejestru klauzul niedozwolonych. Prowadzi go UOKiK (www.uokik.gov.pl). Do rejestru trafiają postanowienia z wzorców umów, które uznane zostały za niedozwolone przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klauzule niedozwolone to postanowienia nieuzgodnione z konsumentem lub kształtujące jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające jego interesy (art.385k. c.). Jeżeli zdaniem klienta umowa pośrednictwa zawiera zakazane klauzule, to może zwrócić się do rzecznika konsumentów (w starostwach lub w urzędach miast na prawach powiatu) z prośba o interwencję. Można również zwrócić się do UOKiK lub do organizacji społecznej zajmującej się prawami konsumentów. JM

DODANO:
17/07/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie