PYTANIE: Konto bankowe małżonki

Mam podejrzenie, jednak brak dowodów, że małżonka jeszcze przed rozwodem odłożyła sobie sukcesywnie pewną kwotę na osobnym koncie bankowym. W przypadku podziału majątku wspólnego, jaką mam możliwość wnioskowania o sprawdzenie faktycznego stanu posiadania współmałżonki do momentu orzeczenia rozpadu małżeństwa? Myślę tu głównie o domniemanym koncie bankowym.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Fizycznie i prawnie jako były mąż nie ma Pan żadnych możliwości aby zbadać stan majątkowy byłej żony. Żaden bank nie udzieli Panu informacji na temat rachunków bankowych danej osoby, ponieważ banki obowiązuje tajemnica bankowa. Jeżeli nie dojdzie Pan do porozumienia z byłą małżonką co do sposobu podziału majątku (do czego należy nakłaniać), będzie Pan miał możliwość złożenia wniosku o podział majątku wspólnego w sądzie. Wówczas w postępowaniu sądowym powinien Pan składać takie wnioski dowodowe, które mogą doprowadzić do ujawnienia rzeczywistego stanu majątkowego drugiej strony. Może Pan np. wnioskować, aby sąd zobowiązał drugą stronę do złożenia odpowiednich dokumentów, zaświadczeń czy oświadczeń. Jeżeli druga strona rozmyślnie odmówi spełnienia zobowiązania, wówczas sąd powinien taką odmowę zinterpretować na niekorzyść tej strony - jednakże wszystko zależy od uznania sędziego, ponieważ dowody i ich moc przekonującą ocenia swobodnie sędzia. Jeżeli jednak nie zna Pan nawet nazwy banku, będzie Panu bardzo trudno cokolwiek udowodnić. Banków jest bowiem kilkadziesiąt, a zaciąganie informacji od każdego oddziału banku na temat domniemanych rachunków bankowych jest niezwykle kosztowne. Po prostu jeżeli w postępowaniu będzie Pan podnosił, że podziałowi powinny podlegać jeszcze jakieś przedmioty, pieniądze itp. - musi Pan udowodnić ich istnienie. Jeżeli to się Panu nie uda, wówczas sąd nie będzie ich dzielił pomiędzy Państwa. Podstawa prawna: - kodeks postępowania cywilnego - kodeks rodzinny i opiekuńczy RW

DODANO:
04/08/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie