PYTANIE: Czy przysługuje jakiś dodatek do emerytury ?

Mój ojciec obecnie jest na emeryturze. Jednakże, gdy pracował zostały stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego dwie choroby zawodowe: pylica puncikowata rozproszona wyrównana i postać kostno-stawowa zespołu wibracyjnego. Tata jak jeszcze pracował otrzymał odszkodowanie od ZUS-u w wysokośći 20% i 25%. Cz obecnie przysługiwałby mu jakiś dodatek do emerytury?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Obecnie funkcjonują następujące dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych tj: - dodatek pielęgnacyjny, - dodatek kombatancki, - dodatek za tajne nauczanie, - świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników, - świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, - świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, które nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub też eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - dodatek kompensacyjny, - ryczałt energetyczny, - dodatek dla sierot zupełnych. W ramach dodatków podanych powyżej nie funkcjonują obecnie dodatki do emerytury z tytułu zachorowania na choroby zawodowe w czasie wykonywania pracy przed przejściem na emeryturę. RC

DODANO:
11/08/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie