PYTANIE: Czy przysługuje jakiś dodatek do emerytury ?

Mój ojciec obecnie jest na emeryturze. Jednakże, gdy pracował zostały stwierdzone przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego dwie choroby zawodowe: pylica puncikowata rozproszona wyrównana i postać kostno-stawowa zespołu wibracyjnego. Tata jak jeszcze pracował otrzymał odszkodowanie od ZUS-u w wysokośći 20% i 25%. Cz obecnie przysługiwałby mu jakiś dodatek do emerytury?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Obecnie funkcjonują następujące dodatki i świadczenia przysługujące do świadczeń emerytalno-rentowych tj: - dodatek pielęgnacyjny, - dodatek kombatancki, - dodatek za tajne nauczanie, - świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników, - świadczenie pieniężne dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR, - świadczenie pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych, które nie wchodząc w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, doznały naruszenia sprawności organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy, poprzez utratę wzroku w wyniku działań wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub też eksplozji niewypałów lub niewybuchów pozostałych po wojnie 1939-1945, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, - dodatek kompensacyjny, - ryczałt energetyczny, - dodatek dla sierot zupełnych. W ramach dodatków podanych powyżej nie funkcjonują obecnie dodatki do emerytury z tytułu zachorowania na choroby zawodowe w czasie wykonywania pracy przed przejściem na emeryturę. RC

DODANO:
11/08/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.