PYTANIE: Uprawnienia ochrony

Prowadzę działalność usługową w budynku biurowym, w którym znajduje się wiele firm. Budynek jest chroniony przez agencję ochrony i obowiązuje w nim system przepustkowy. Każdy wchodzący do budynku interesant musi podać przy wejściu ochroniarzowi swoje imię i nazwisko oraz nr dokumentu tożsamości, które są zapisywane w książce wejść.Budzi to często sprzeciw wchodzących i prowadzi często do niepotrzebnych kłótni. Czy pracownik agencji ochrony ma prawo żądać okazania dowodu tożsamości i spisywać dane osób wchodzących do budynku? Agencja ochrony tłumaczy, że działa na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997r (Dz. U. Nr 114, poz. 740) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1998r.a co na to Ustawa o ochronie danych osobowych.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Art. 23 ust. 1 pkt.2 ustawy o ochronie danych osobowych dopuszcza przetwarzanie danych osobowych wtedy, gdy zezwalają na to przepisy prawa. Przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych (art.7 pkt.2). Zgodnie natomiast z art. 36. ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia, pracownik ochrony przy wykonywaniu zadań ochrony osób i mienia w granicach chronionych obiektów i obszarów ma prawo do: ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości. Z kolei § 4.2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu działań pracowników ochrony, podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów i obszarów stanowi iż: Tożsamość osoby legitymowanej ustala się na podstawie: 1) dowodu osobistego, 2) tymczasowego dowodu osobistego, 3) tymczasowego zaświadczenia tożsamości, 4) dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, 5) paszportu, 6)innych dokumentów potwierdzających tożsamość, zaopatrzonych w fotografię i adres zamieszkania osoby legitymowanej. Przystępując do legitymowania, pracownik ochrony wzywa osobę legitymowaną do okazania dokumentu. Z czynności legitymowania pracownik ochrony sporządza notatkę służbową, zawierającą dane personalne osoby legitymowanej, wskazanie rodzaju dokumentu oraz jego numeru i serii, a także czasu, miejsca i przyczyny legitymowania. Zatem pracownik Agencji ma prawo zażądać okazania dokumentów tożsamości oraz spisywania danych osób wchodzących do chronionego budynku.

DODANO:
10/03/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.