PYTANIE: Czy wezwanie do sądu oznacza dzień wolny od pracy? Czy też powinnam się tego dnia stawić w pracy? Rozprawa jest o 13.30?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w treści par. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281). Ustawodawca wskazuje, że pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury policji albo organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia. Powyższe zwolnienie przysługuje niezależnie od tego w jakim charakterze pracownik jest wzywany przez powyższy organ. Wezwanie oznacza ustawowe zwolnienie z części dnia pracy. Istotna jest również miejscowość będąca siedzibą organu wzywającego. Pracownik powinien mieć czas na dojazd. Zwolnienie powino obejmować czas niezbędny do stawienia się w sądzie i do powrotu z sądu do pracy. O ile powrót do pracy w danym dniu nie będzie możliwy zwolnienie dotyczyć będzie całego dnia roboczego. Dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy W świetle par. 3 pkt niniejszego rozporządzenia dowodem usprawiedliwiającym nieobecność pracownika w pracy jest imienne wezwanie pracownika do jego osobistego stawienia się wystosowane przez sąd. Po zakończeniu rozprawy pracownik powinien w sekretariacie danego wydziału sądu potwierdzić swoją obecność na rozprawie. Podstawa prawna: - par. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 1996 r. nr 60, poz. 281) Stan prawny na 16 września 2007 r. WK

DODANO:
17/09/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie