PYTANIE: Co mam zrobić i gdzie zgłosić gdy przeglądając dokumenty w KRS zauważyłem sfałszowane podpisy byłego prezesa zarządu ? Naraziło mnie to na bardzo duże straty materialne.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Można złożyć na policji lub prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Z treści pytania wynika, że doszło do naruszenia art. 270 § 1 kodeksu karnego, który przewiduje, iż „Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.” Podrobienie dokumentu polega min. na podrobieniu podpisu. Oprócz sprawy karnej może Pan też wszcząć postępowanie cywilne i żądać odszkodowania od sprawy przestępstwa, którego zachowanie spowodowała szkodę majątkową. JM

DODANO:
06/10/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie