PYTANIE: Czy niezgodność kodu DNA dziecka z DNA ojca jest wystarczającym powodem unieważnienia uznania dziecka?

Czy niezgodność kodu DNA dziecka z DNA ojca jest wystarczającym powodem unieważnienia uznania dziecka? Gdzie należy wystąpić o unieważnienie uznania dziecka i czy ulega to przedawnieniu
d ponad roku jestem w związku nieformalnym (konkubinat). Mamy?? ośmiomiesięczne dziecko.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Może być to powód do unieważnienia uznania dziecka z powodu wady oświadczenia woli. Mężczyzna, który uznał dziecko, może w ciągu roku od daty uznania żądać jego unieważnienia z powodu wady swego oświadczenia woli. Unieważnienia tego można dochodzić tylko w drodze powództwa o unieważnienie, i to jedynie w ciągu roku od daty uznania (sąd rodzinny włąsciwy dla miejsca zamieszkania dziecka). Datą uznania jest data złożenia przez tego mężczyznę oświadczenia o uznaniu dziecka. Poniżej podaję przydatne orzeczenia w podobnych sprawach. 1981.08.25 wyrok SN I CR 204/81 Mylne przekonanie uznającego, że jest ojcem dziecka, w szczególności na tej podstawie, że tylko on w okresie koncepcyjnym obcował cieleśnie z matką dziecka, stanowi o wadliwości - pod wpływem błędu - złożonego oświadczenia woli o uznaniu i tym samym podstawę powództwa o unieważnienie uznania (art. 80 § 1 kod. rodz. w zw. z art. 84-86 kod. cyw.). 1997.04.23 wyrok s.apel. I ACa 89/97 Apel.-Lub. 1997/4/23 w Lublinie I. Wada oświadczenia woli w postaci błędu czy też nawet jego kwalifikowanej formy w postaci podstępu stanowić może podstawę żądania unieważnienia uznania dziecka tylko w ciągu roku od daty uznania. Termin wynikający z art. 80 k.r.o. jest terminem zawitym i nie może być przywrócony. II. Bezwzględna nieważność uznania dziecka zachodzi jedynie wtedy gdy w świetle obowiązującego prawa było ono w ogóle niedopuszczalne tj.: - gdy składający oświadczenie woli nie miał zdolności do czynności prawnych z powodu ubezwłasnowolnienia całkowitego (art. 12 k.c.), - gdy zachodziło domniemanie pochodzenia dziecka z małżeństwa (art. 62 k.r.o.), - gdy zostało ustalone ojcostwo w drodze orzeczenia sądowego (art. 72 k.r.o.).

DODANO:
12/03/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.