PYTANIE: Kto ma prawo do spadku po zmarłym dziadku? Babcia, dzieci, wnuki? Jak wygląda podział? Co powinien zrobić dziadek, aby cały majątek przepisać na jednego z wnucząt? Czy obowiązują wtedy umowy pomiędzy spadkobiercami?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
W sytuacji, kiedy dziadek nie sporządził testamentu, następuje powołanie do spadku zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym- tzw. dziedziczenie ustawowe (art. 931 i nast.) W przepisach zawarta jest pewna kolejność dziedziczenia: 1) dzieci spadkodawcy (w Państwa przypadku dziadka) oraz jego małżonek- dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi (a więc babci) nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku; Jeżeli dziecko spadkodawcy (dziadka) nie dożyło śmierci dziadka, udział spadkowy, który by mu przypadł, przypada jego dzieciom w częściach równych. 2) jeżeli spadkodawca nie miał dzieci- dziedziczy małżonek, rodzice i rodzeństwo. Udział spadkowy małżonka w taki przypadku wynosi połowę spadku; Udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z rodzeństwem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą część tego, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. Pozostałą część dziedziczy rodzeństwo w częściach równych; Jeżeli jedno z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada po połowie drugiemu z rodziców i rodzeństwu spadkodawcy; Jeżeli do spadku powołani są obok małżonka tylko rodzice albo tylko rodzeństwo, dziedziczą oni w częściach równych to, co przypada łącznie dla rodziców i rodzeństwa. 3) W braku zstępnych, rodziców, rodzeństwa i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy cały spadek przypada jego małżonkowi. Oczywiście każdy ma prawo rozporządzać dowolnie swoim majątkiem- również na wypadek śmierci- w postaci testamentu. Dziadek może sporządzić testament, w którym może rozporządzić swoim majątkiem na rzecz tylko jednej osoby (np. wnuka). W takim wypadku najlepiej, żeby dziadek wybrał się do notariusza, który sporządzi taki testament. Jednakże w sytuacji, gdy powołana do spadku będzie tylko jedna osoba, musi się ona liczyć z tym, że zstępni (dzieci, wnuki, itd.), małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, mogą wystąpić z roszczeniem o zapłatę zachowku w ciągu 3 lat od ogłoszenia testamentu (zapłata zachowku zawsze następuje w kwocie pieniężnej). Jeżeli uprawniony z tytułu zachowku jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – należy się zachowek w wysokości dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału. Informujemy jednocześnie, że osoba, która zrzekła się dziedziczenia nie ma prawa wystąpić z roszczeniem o wypłatę zachowku. By zrzec się dziedziczenia taka osoba musi zawrzeć z przyszłym spadkodawcą (a więc w tym wypadku dziadkiem) umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia w formie aktu notarialnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z zm.); KZ

DODANO:
21/11/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.