PYTANIE: Jak technicznie podpisuje się rozdzielność majątkową przed zawarciem związku? Czy u Notariusza jeżeli data slubu już jest wiadoma? Czy w momecie ślubu w Urzędzie Stanu Cywilnego?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Umowę o rozdzielności majątkowej małżeńskiej można zawrzeć zarówno przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania (zgodnie z art. 51 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Umowę taką sporządza się przed notariuszem i wystarcza tutaj wola obu przyszłych małżonków. Jeżeli rozdzielność ustanowiono przed zawarciem związku, wówczas każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed ślubem jak też nabyty później. W przypadku umowy o rodzielności majątkowej taksa notarialna za sporządzenie tego typu umowy wynosi 400 zł netto plus koszt wypisów takiego aktu (6 zł netto za każdą stronę). Podstawa prawna: - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy RC

DODANO:
03/12/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie