Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Termin odwołania od decyzji ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel przysyłając pismo informujące o wysokości przyznanego odszkodowania podał, że od jego decyzji można odwołać się do jednostki nadrzędnej w terminie 30 dni. Nie powołał się jednak na przepisy, które regulują ten termin. Czy wobec powyższego są takie przepisy, które regulują termin wniesienia odwołania (chodzi o odszkodowanie płatne z polisy OC sprawcy) oraz, czy odwołanie wniesione po tym terminie może zostać pozostawione bez rozpatrzenia?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Termin 30 dni jest ustalony przez wewnętrzne przepisy firmy. Postępowanie reklamacyjne jakie może Pan wszcząć nie jest postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy i nie ma charakteru obligatoryjnego. Nie ma Pan wcale obowiązku składania odwołania do jednostki nadrzędnej - może Pan bezpośrednie złożyć pozew do sądu. Upływ terminu 30 dni nie wpływa na Pana roszczenie. Dopiero upływ terminu przedawnienia określonego w kodeksie cywilnym (zgodnie z ogólna zasadą jest to 10 lat) może pozbawić Pana możliwości uzyskania odszkodowania. Jeśli nie złoży Pan odwołania od pierwszej decyzji firmy, to i tak będzie możliwe wszczęcie sprawy w sądzie. Również druga decyzja wydana przez oddział może Panu nie odpowiadać i możliwe będzie złożenie sprawy w sądzie. Oczywiście dochodzenie procesowe roszczenia będzie trwało dłużej i będzie się łączyło z pewnymi kosztami (np. uiszczenie wpisu), a poza tym nie wiadomo jaki wyrok wyda sąd. Dlatego wygodnie będzie jest korzystania z wewnętrznych procedur reklamacyjnych.

DODANO:
16/03/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie