PYTANIE: Dodatek za wysługę lat

Przez dwa lata prowadziłem działalność gospodarczą następnie zatrudniłem się jako pracownik fizyczny w szkole państwowej. Czy te dwa lata działalności gospodarczej wlicza się do wysługi lat, którą mam naliczaną w szkole, gdyż pani księgowa twierdzi że nie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Z 2005 r. nr 22 poz. 181, z późn. zm.). Z niniejszej ustawy wynika, że do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Ustawodawca wskazuje tutaj następujące okresy: 1) urlop wychowawczy; 2) służba wojskowa, pod warunkiem wskazanym w art. 120 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241 poz. 2416, z późn. zm.); 3) praca w rolnictwie w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U.z 1990 r. nr 54 poz. 310, z późn. zm.); 4) okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych (art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001, z późn. zm.). Co ważne, zaliczanie wskazanych wyżej okresów pracy do okresu zatrudnienia , które uprawniają do nagrody jubileuszowej dotyczy tylko zatrudnienia jako pracownik. Do okresu pracy nie wlicza się okresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowę prawa cywilnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna). Podstawa prawna: - par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Z 2005 r. nr 22 poz. 181, z późn. zm) Stan prawny na 1 grudnia 2007 r. WK

DODANO:
09/12/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.