PYTANIE: Dodatek za wysługę lat

Przez dwa lata prowadziłem działalność gospodarczą następnie zatrudniłem się jako pracownik fizyczny w szkole państwowej. Czy te dwa lata działalności gospodarczej wlicza się do wysługi lat, którą mam naliczaną w szkole, gdyż pani księgowa twierdzi że nie.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Z 2005 r. nr 22 poz. 181, z późn. zm.). Z niniejszej ustawy wynika, że do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Ustawodawca wskazuje tutaj następujące okresy: 1) urlop wychowawczy; 2) służba wojskowa, pod warunkiem wskazanym w art. 120 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241 poz. 2416, z późn. zm.); 3) praca w rolnictwie w przypadkach określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U.z 1990 r. nr 54 poz. 310, z późn. zm.); 4) okresy pobierania zasiłku dla bezrobotnych (art. 79 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001, z późn. zm.). Co ważne, zaliczanie wskazanych wyżej okresów pracy do okresu zatrudnienia , które uprawniają do nagrody jubileuszowej dotyczy tylko zatrudnienia jako pracownik. Do okresu pracy nie wlicza się okresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na umowę prawa cywilnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa agencyjna). Podstawa prawna: - par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Z 2005 r. nr 22 poz. 181, z późn. zm) Stan prawny na 1 grudnia 2007 r. WK

DODANO:
09/12/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie