PYTANIE: Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Mam wielki problem nie mam pojęcia jak mam napisać podanie o urlop wychowawczy. Największym problem jest dla mnie to że mam umowę na czas określony do końca roku 2008. W dniu 4 stycznia skończy mi się urlop macierzyński. W pracy powiedzieli mi, że przysługuje mi 30 dni roboczych urlopu wypoczynkowego za przepracowany czas. Napisałam takie podanie o urlop wypoczynkowy. Obliczyłam, że mam go od 4 stycznia do 15 lutego i teraz jak ma wyglądać to podanie o urlop wychowawczy. Czy mogę go żądać na 3 lata mając umowę tylko do końca 2008 roku. Dajcie mi jakiś wzór jak mam to napisać, bo jestem kompletnie zielona w tej sprawie. A jeśli nie mogę na 3 lata to w jaki sposób mam zagadać z szefem bym mogła być tak długo na tym urlopie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym. Kwestia urlopu wychowawczego jest omówiona w art. 186 – 186[6] K.p. oraz w wydanym na podstawie art. 186[6] K.p. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2291). Co ważne, w świetle art. 186[1] par. 2 K.p. oraz par. 3 ust. 4 ww. rozporządzenia w przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o prace , pracodawca udziela tego urlopu na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę. Co ważne, urlop wychowawczy jako jedno z praw pracownika musi być wykorzystany wyłącznie w czasie realizacji stosunku pracy. Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2002 r., I PKN 11/01( Prok. i Pr. 2003/3/41): „Data ustania stosunku pracy wyznacza w każdym przypadku termin urlopu wychowawczego udzielonego pracownicy przez pracodawcę”. Nie może zatem Pani wnioskować o niniejsze świadczenie na okres 3 lat, mając umowę o pracę do końca 2008 r. Jak napisać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego W celu otrzymania urlopu wychowawczego pracownik musi wykonać następujące czynności: 1) złożyć pisemny wniosek do pracodawcy na 2 tygodnie przed planowanym terminem , w którym zamierza ten urlop wykorzystać; 2) we wniosku pracownik wskazuje datę rozpoczęcia oraz zakończenia urlopu wychowawczego oraz okres urlopu wychowawczego, który dotychczas wykorzystał na dane dziecko; 3) do wniosku pracownik dołącza pisemne oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka, że nie zamierza on w tym okresie korzystać z urlopu wychowawczego; 4) niniejsze oświadczenie nie jest wymagane w razie, gdy: - drugi z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską lub jest jej pozbawiony, - drugi z opiekunów dziecka jest zwolniony z opieki lub ma tę opiekę ograniczoną, - "zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia"(wtedy pracownik dołącza do wniosku stosowne dokumenty); 5) po złożeniu wniosku, pracodawca udziela pracownikowi urlopu wychowawczego. Co ważne, jeżeli pracownik posiada umowę o pracę zawartą na czas określony , to mimo, że wskazał dłuższy okres urlopu wychowawczego, może otrzymać go tylko do końca okresu na jaki została zawarta jego umowa o pracę. Przykładowy wzór wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego Podaję Pani przykładowy wzór treści wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego: " Proszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego od ..............do ............. w celu sprawowania osobistej opieki nad moim dzieckiem .......................................................... urodzonym w dniu ................... Do chwili obecnej nie korzystałam z urlopu wychowawczego na wymienione tutaj dziecko. Do powyższego wniosku dołączam oświadczenie ojca dziecka .....................................................zamieszkałego w .............................................................. , które dotyczy braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego w wymienionym przeze mnie okresie". Podstawa prawna: - art. 186 – 186[6] K.p.; - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielenia urlopu wychowawczego (Dz.U. z 2003 r. nr 230, poz. 2291) Stan prawny na 22 grudnia 2007 r. WK

DODANO:
24/12/2007

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.