PYTANIE: Pełnomocnictwo do ZUS

Jestem pracownikiem firmy, która potrzebuje sformułować pełnomocnictwo
la swojego innego pracownika w celu wyjaśniania nie przesyłanych do OFE
ZUS składek pracownikom zatrudnionym w naszej firmie.  Jeśli to
ożliwe to chodzi też o to, żeby to pełnomocnictwo upowazaniało
racownika do "wgladu" w konto pracodawcy. W skrócie pełnomocnictwo ma
a celu pozwolić pracownikami tak działac w Zusie,zeby mógł wyjasniać np
akie koretky zaisntaniłaych po stronie firmy nieprawidłowości powinny
yć dodkonane przez pracodawcę w zwiazku z  błednymi wpłatami składek na
dnywidualne konta OFE, dokonywanymi przez ZUS. Potrzebuję formę w jakis
posób sformułowac takie pełnomocnictwo żeby potem ZUS juz nie mgół się
o niczego przyczepić, a dzwoniąc do nich na infolinie przełaczali mmnie
edynie między poszczegolnymi działami aż w końcu trafiłem do jakiegoś
yrektora, który stwierdził że on to jest dyrektorem i sie takimi
prawami nie zajmuje tylko odesłał mnie spowrotem na centralę i tak w
ółko. Prosze o pomoc w sformułowaniu tego pełnomocnictwa w miare
ozliwości jak najszybciej

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Pełnomocnictwo, o którym mowa w pytaniu, powinno zawierać elementy wspólne dla wszystkich umocowań, a zatem dokładne określenie firmy (nazwa, siedziba, adres, nr KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, nr NIP), osoby, która w imieniu tej firmy udzieliła umocowania (imię, nazwisko, adres, seria i numer dowodu tożsamości, określenie jej stanowiska w firmie), a także osoby pełnomocnika (ze wskazaniem, że jest ona pracownikiem firmy). Pełnomocnictwo powinno także zawierać datę i podpis osoby działającej w imieniu firmy, czyli mocodawcy. Przechodząc do meritum stwierdzić należy, iż jako treść pełnomocnictwa należy zapisać, iż mocodawca upoważnia pełnomocnika do wglądu do wszelkiej dokumentacji dotyczącej mocodawcy znajdującej się w ZUS, a także do wnioskowania o wydanie kserokopii i odpisów z tych akt. Takie ogólne sformułowanie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż wskazywanie, że chodzi o deklaracje i korekty dotyczące składek przekazywanych do OFE może rodzić wątpliwości interpretacyjne i w konsekwencji ZUS mógłby odmówić wglądu do części dokumentacji, mającej znaczenie dla sprawy. W drugim punkcie należy umocować pełnomocnika do pozyskiwania ustnie i pisemnie wszelkich informacji dotyczących mocodawcy od pracowników ZUS w zakresie obowiązków i uprawnień wynikających dla mocodawcy względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z przepisów prawa. Należy pamiętać, że pełnomocnictwo, aby można było się nim posługiwać przed organami administracji publicznej, należy opłacić opłatą skarbową w wysokości 17 zł, płatną na konto bankowe właściwej gminy. KS, RW

DODANO:
10/01/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie