PYTANIE: Pełnomocnictwo do Zus

Mam pytanie odnośnie mojego wcześniejszego a konkretnie pełnomocnictwa
rzd ZUS. Czy je napewno należy opłacać (stała wysokośc 17 zł). Czy
edle ustawy ZUS jednoznacznie jest organem administracji państwowej, bo
am co do tego pewne wątpliwości?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Organ administracji państwowej to taka jednostka, która, dysponując środkami publicznymi wydaje decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu zadań administracji państwowej. W tym znaczeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych spełnia wymogi konieczne do uznania go za organ administracji państwowej, gdyż, jak wynika z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Zakładowi przysługują środki prawne właściwe dla organów administracji państwowej. Ponadto ZUS podlega w swojej działalności nadzorowi Prezesa Rady Ministrów (art. 66 ust. 2 ustawy), co ostatecznie przesądza o umiejscowieniu tej instytucji w systemie organizacyjnym organów państwowych. Jeżeli zaś chodzi o same kompetencje ZUS, to jest on zobowiązany m. in. do stwierdzania i ustalania obowiązku ubezpieczeń społecznych (art. 68 ust. 1 pkt 1 ppkt a ustawy) – w sprawach indywidualnych. Jeśli zaś chodzi o kwestię opłaty skarbowej od pełnomocnictwa, to stwierdzić należy, iż złożenie pełnomocnictwa w sprawie z zakresu administracji publicznej (a zatem także w sprawach z zakresu administracji państwowej), podlega opłacie skarbowej – art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych istnieją jednak pewne wyłączenia. Zgodnie więc z art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt b nie podlega opłacie złożenie pełnomocnitctwa w sprawach ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych i ulg wynikających z przepisów szczególnych – ale tylko w odniesieniu do żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także w sprawach uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów. Jak zatem widać pytający nie jest objęty wyłączeniami od opłaty skarbowej za złożenie w ZUS pełnomocnictwa. Co więcej, przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt a w/w ustawy a contrario stanowi, iż złożenie pełnomocnictwa w ZUS lub innym organie ubezpieczeń społecznych podlega opłacie skarbowej – za wyjątkiem sytuacji i kręgu osób wyraźnie w tej ustawie wymienionych, co ostatecznie zamyka dywagacje o tym, czy ZUS wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, o czym mowa w art. 1 cytowanego aktu prawnego. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 roku, nr 11, poz. 74 – t.j.), - ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635). KS

DODANO:
21/01/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie