PYTANIE: Odprawa pośmiertna.

Mam wypłacić odprawę pośmiertną dla żony pracownika
zy mam to uczynić na podstawie listy np. płac, potrącić składki i podatek?.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Odprawa pośmiertna jest jednorazowym świadczeniem należnym członkom rodziny pracownika od pracodawcy. Kwestię związaną z odprawą pośmiertną reguluje art. 93 kodeksu pracy (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. tekst jednolity, Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 ze zmianami, dalej jako kp). Wysokość odprawy pieniężnej uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy (tzw. staż zakładowy), przy czym zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego nie liczy się tylko bieżące zatrudnienie, lecz także każdy poprzedni okres zatrudnienia u danego pracodawcy, chociażby sprzed kilkunastu lat. Odprawa pośmiertna wynosi : 1 miesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik pracował krócej niż 10 lat, 3 miesięczne wynagrodzenie, gdy pracownik pracował co najmniej 10 lat, lecz mniej niż 15 lat, 6 miesięczne wynagrodzenie jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat. Przy czym, jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do odprawy pośmiertnej, przysługuje mu odprawa w wysokości połowy odpowiedniej kwoty . Wynagrodzeniem, którego wielokrotność stanowi kwotę należnej odprawy, jest wynagrodzenie, jakie otrzymywał pracownik u danego pracodawcy. Przy czym wysokość odprawy pośmiertnej ustala się wg zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. W tym zakresie miarodajne jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr. 2 poz. 14 ze zmianami). Zgodnie z tym rozporządzeniem wysokość odprawy pieniężnej ustala się mając na uwadze otrzymywane przez pracownika wynagrodzenie oraz inne świadczenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem następujących świadczeń : - jednorazowych lub nieregularnych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie; - wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju; - nagród jubileuszowych; - ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy; - wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną; - nagród z zakładowego funduszu nagród, dodatkowego wynagrodzenia rocznego; - odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych; - wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy. Ponadto, gdy składniki wynagrodzenia określone są w stawce miesięcznej w stałej wysokości to uwzględnia się je w wysokości należnej w momencie nabycia prawa do odprawy. Jeżeli chodzi o składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc uzyskane przez pracownika w okresie 3 miesięcy od rozwiązania stosunku pracy uwzględnia się przy ustalaniu wysokości odprawy w przeciętnej wysokości z okresu trzech miesięcy. Przy obliczaniu wysokości odprawy uwzględnia się także w średniej wysokości składniki wynagrodzenia przysługującego pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc wypłacone w okresie 12 miesięcy przed rozwiązaniem stosunku pracy. Od odprawy pośmiertnej nie płaci się podatku dochodowego od osób fizycznych, ani składek na ubezpieczenia społeczne . Tak więc, uprawnieni członkowie rodziny pracownika otrzymują całą należną im sumę. Reasumując, do obliczenia wysokości odprawy pośmiertnej można użyć wynagrodzenia wskazanego w liści płac, z tym zastrzeżeniem, że należy odliczyć od niego składniki wynagrodzenia, które zostały wyżej wymienione, a przy tym od odprawy pośmiertnej nie odprowadza się podatku, ani składek na ZUS. Podstawa prawna: Kodeks Pracy; Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. PR.

DODANO:
23/01/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.