PYTANIE: Dziedziczenie po bracie i spłacanie długów spadkowych

Zmarł brat,zostawił niespłacony kredyt który zaciągnął w banku na kwotę około 15.000 zl na remont mieszkania komunalnego/wymiana okien, drzwi,glazury,parapetów, założył CO mieszkanie jest nie wykupione.Po zmarłym została córka-która odrzuciła spadek (przed notariuszem) -brat był po rozwodzie .Z tego co wiemy w dalszej kolejności została moja mama, ja siostra i moja córka,żeby uchronić się przed kłopotami z bankem złożyłyśmy do sądu wniosek o stwierdzenie spadku. W mieszkaniu brata zostały rzeczy ruchome tj, meble,sprzęt AGD, RTV, mam pytanie co zrobić jak zabezpieczyć rzeczy ruchome,czy przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza czy lepiej odrzucić.Zarządca mieszkania tj.MZBM ponagla mnie jako bliską osobę /ja zawiadamiałam o zgonie brata o zdanie i opróżnienie mieszkania oraz obciąża mnie tzw.odszkodowaniem za zajęcie lokalu bez tytułu prawnego, czy ja mam to płacić/ja mieszkam oddzielnie i nigdy z bratem nie mieszkałm ani nie prowadziliśmy ostatnio wspólnego gospodarstwa.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W opisywanej sytuacji aby mieć pewność, że nie będą spłacane długi spadkowe, należy spadek odrzucić albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Decyzja musi być podjęta osobno przez wszystkich spadkobierców. W braku dzieci zmarłego (córka która odrzuciła spadek jest traktowana tak jakby nie dożyła otwarcia spadku - śmierci spadkodawcy) dziedziczą jego rodzeństwo oraz rodzice, więc to oni muszą zdecydować czy w ich ocenie warto przyjąć spadek czy też go odrzucić. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza oznacza, że taki spadkobierca będzie spłacał długi spadkowe jedynie do wysokości wartości tego spadku - niejako tylko "ze spadku", jeżeli długi są wyższe, wówczas nie spłaca tych długów ze swojego majątku osobistego. Mieszkanie brata należy zwrócić jego właścicielowi, do czasu zwrotu właścicielowi należy się odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu - ale tylko od osoby, która faktycznie to mieszkanie zajmuje. Jeżeli którykolwiek ze spadkobierców złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu z inwentarza. Spis inwentarza to po prostu lista przedmiotów pozostawionych przez zmarłego. Najczęściej spisu inwentarza dokonuje komornik lub pracownik sądu. Muszą Państwo wiedzieć, że samo złożenie wniosku do sądu o stwierdzenie nabycia spadku nie spowoduje rozwiązania kłopotów z bankiem. Jeżeli nie chcą Państwo spłacać kredytu pozostawionego przez brata, należy odrzucić spadek albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza. Należy to koniecznie zrobić przed upływem sześciu miesięcy od chwili, kiedy dowiedzieli się Państwo o swoim dziedziczeniu. W praktyce w tego rodzaju sprawach spadkobiercy, którzy nie odrzucili spadku, powinni porozumieć się co do sposobu zabezpieczenia przedmiotów spadkowych i miejsca ich przechowywania. W razie jakiegokolwiek sporu albo podejrzenia możliwości usunięcia przedmiotów spadkowych i np. ich przywłaszczenia, sąd może wydać postanowienie o zabezpieczeniu spadku. Podsumowując - najpierw proszę się zastanowić, czy warto w ogóle przyjmować spadek. Jeżeli długi spadkowe znacznie przewyższają wartość spadku, być może warto odrzucić spadek. Jeżeli istnieje jakaś nadzieja, że jednak wartość spadku może być wyższa od długów, wówczas warto przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas nie trzeba będzie spłacać długów spadkowych ponad wartość czynną spadku. Jeżeli nie złożyli jeszcze Państwo oświadczeń o odrzuceniu spadku bądź o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i nie minęło jeszcze sześć miesięcy od śmierci brata, proszę złożyć takie oświadczenie. W międzyczasie proszę opróżnić mieszkanie brata o oddać je właścicielowi oraz odpowiednio zabezpieczyć przedmioty pozostawione przez brata. Los tych przedmiotów zależy od rozstrzygnięcia postępowania spadkowego - kto odziedziczy po bracie i w jakich częściach. Wówczas będzie można dokonać stosownego działu spadku i spłacić długi spadkowe. Podstawa prawna: - kodeks postępowania cywilnego RW

DODANO:
25/01/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie