PYTANIE: Cofnięcie pełnomocnictwa.

Jak dokonuje się cofnięcia pełnomocnictwa adwokatowi w sprawie w sądzie pracy?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli pełnomocnikowi. Oświadczenie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa powinno być jednoznaczne i stanowcze (np. „z dniem … wypowiadam pełnomocnictwo procesowe w sprawie…”.) i powinno być dokonane w formie pisemnej. Nie trzeba wskazywać przyczyn wypowiedzenia pełnomocnictwa. Wypowiedzenie pełnomocnictwa musi być kierowane do pełnomocnika, a nie np. do sądu. Sąd jest tylko zawiadamiany o już dokonanym wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Od momentu wypowiedzenia stosunek pełnomocnictwa ustaje, a obowiązkiem pełnomocnika jest niezwłoczne zawiadomienie sądu o tym, że mocodawca wypowiedział pełnomocnictwo. Dopiero, gdy sąd otrzyma zawiadomienie od pełnomocnika o wypowiedzeniu pełnomocnictwa (bądź od strony, o czym mowa niżej), czynność ta jest skuteczna wobec sądu. Zasadą jest, że pisma procesowe są kierowane od strony od momentu, gdy sąd otrzymał zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Możliwe jest także wypowiedzenie pełnomocnictwa w trakcie rozprawy sądowej, do protokołu . Wówczas zbędne jest dodatkowe informowanie sądu, a od momentu złożenia oświadczenia pełnomocnik traci umocowanie do działania w sprawie. Mimo, że pełnomocnik ma obowiązek zawiadomić sąd o wypowiedzeniu pełnomocnictwa, strona może samodzielnie powiadomić sąd o ustaniu stosunku pełnomocnictwa (wzór zawiadomienia poniżej). Takie postępowanie zapobiegnie skutkom ewentualnej zwłoki po stronie pełnomocnika. Wzór zawiadomienia sądu o wypowiedzeniu pełnomocnictwa. Jelenia Góra, dnia 10 marca 2005 r. Do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Jeleniej Górze Powód: Zbigniew Siekierski. Pozwani: 1) Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA, Inspektorat w Jeleniej Górze 2) Tadeusz Jagodziński. Sygn. akt I C 110/05 Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa przez powoda Zawiadamiam, że wypowiedziałem pełnomocnictwo udzielone adwokatowi Janowi Nowakowi, memu pełnomocnikowi; wnoszę o zawiadomienie o tym pozwanych i doręczenie im odpisu niniejszego pisma. Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnego. PR

DODANO:
19/02/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.