PYTANIE: Jak sprawdzić, kto jest zameldowany w mieszkaniu, które chcemy kupić.

Chciałbym nabyć mieszanie. Jak można sprawdzić ile osób jest zameldowanych w danym mieszkaniu, jeżeli nie kupuję mieszkania za pośrednictwem biura nieruchomości? Aby zweryfikować informacje podane przez sprzedającego o ilości osób zameldowanych w mieszkaniu udałem się do urzędu miasta. W wydziale ewidencji ludności pani odmówiła mi podania ilości osób zameldowanych w danym mieszkaniu, nawet bez podania danych osobowych tych osób, tłumacząc się ochroną danych osobowych. Powiedziała mi, iż o taką informację może wystąpić tylko biuro nieruchomości, lub muszę posiadać przedwstępną umowę kupna danej nieruchomości.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W opisanej sytuacji najlepszym, najszybszym i najczęściej spotykanym w praktyce sposobem na sprawdzenie, kto jest zameldowany w mieszkaniu jest zażądanie od sprzedającego mieszkanie zaświadczenia o stanie zameldowania Sprzedający otrzyma takie zaświadczenie od ręki w urzędzie gminy. Kosztuje ono 16 zł. Data wystawienia zaświadczenia powinna być jak najbliższa dacie zawarcia umowy. Ponadto doradzamy by kupujący mieszkanie domagał się, aby wszyscy dotychczasowi mieszkańcy zostali wymeldowani przed podpisaniem aktu notarialnego (chyba, że pytający zdecydował się na zakup mieszkania z lokatorem). Taki stan rzeczy powinien mieć odzwierciedlenie w przedstawionym zaświadczeniu. Można również próbować dowiedzieć się kto jest zameldowany w mieszkaniu samemu. Ten sposób jest jednak na pewno bardziej czasochłonny i rodzi większe trudności. Zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (art. 44 g i następne ustawy) można żądać udostępnienia danych zawartych w zbiorach meldunkowych pod warunkiem, że wykaże się interes prawny . Z całą pewnością planowanie zakupu mieszkania powoduje, że taki interes prawny istnieje. Problemem jednak jest jego wykazanie. Jeżeli nie ma Pan umowy przedwstępnej trudno będzie uwiarygodnić istnienie interesu prawnego innymi sposobami. Można jednak w tym zakresie przedstawić np. oświadczenie właściciela mieszkania, lub inne dokumenty. W takiej sytuacji warto też zastanowić się, czy nie zawrzeć przedwstępnej umowy sprzedaży w zwykłej formie pisemnej. W każdym razie, chcąc uzyskać informacje, należy złożyć wniosek na odpowiednim formularzu w urzędzie gminy, wpisując w nim przyczynę złożenia wniosku. Jeżeli w sposób wystarczający uprawdopodobni Pan istnienie interesu prawnego w uzyskaniu żądanych informacji organ meldunkowy powinien wydać Pan stosowne zaświadczenie. Odmowa wydania żądanych informacji powinna nastąpić w drodze decyzji administracyjnej, która będzie podlegała zaskarżeniu. Podstawa prawna: Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r. tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 993 ze zmianami. PR.

DODANO:
14/03/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie