PYTANIE: Czy za nieusprawiedliwioną nieobecność (dzień lub dwa dni) przysługuje wynagrodzenie? Po ilu nieusprawiedliwionych dniach pracodawca ma prawo zwolnić pracownika dyscyplinarnie lub w trybie zwykłym?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Wynagrodzenie za pracę przysługuje za czas przepracowany u danego pracodawcy lub za czas niezdolności do pracy spowodowany chorobą. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy wynagrodzenie nie przysługuje. Dwudniowa nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych. W takiej sytuacji pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (dyscyyplinarnie). Należy jednak pamiętać o tym, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy (art. 52 § 2 kodeksu pracy). Poniżej podaję wyrok Sądu Najwyższego w podobnej sprawie: 2000.12.14 wyrok SN U I PKN 150/00 OSNAP 2002/15/357 „Nieusprawiedliwienie nieobecności w pracy stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych pomimo uprzedniego zawiadomienia pracodawcy o nieobecności i jej przyczynie. Zgłoszenie wniosku o udzielenie czasu wolnego w zamian za pracę w dodatkowe dni wolne od pracy nie uprawnia pracownika do wykorzystania tego czasu bez udzielenia zwolnienia przez pracodawcę”.

DODANO:
26/03/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie