PYTANIE: Jak wygląda wniosek o adopcję dzieci małżonka i co powinien zawierać?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Ponieważ każda sprawa wymaga indywidualnego traktowania, jesteśmy jedynie w stanie podać przykładowe wnioski o przysposobienie. Do wniosku trzeba załączyć wszystkie wymagane dokumenty. Podajemy kilka przykładowych wzorów wniosków o przysposobienie: nazwa miejscowości, data Sąd Rejonowy w Świdnicy III Wydział Rodzinny i Nieletnich Wnioskodawcy: 1........................................................................... 2........................................................................... (tutaj wpisujemy imię i nazwisko, adres osób, które chcą przysposobić dziecko ) Uczestnik postępowania: (opiekun prawny – w przypadku osoby małoletniej) .......................................................................... Wniosek o przysposobienie Wnosimy o: orzeczenie przysposobienia pełnego nierozwiązalnego małoletniego/małoletnią ............................, urodzonego/urodzoną w dniu................. w ................., syna ......................., przez wnioskodawców małżonków ............................., urodzonego/urodzoną w dniu ................... w ........................, syna/córki. Uzasadnienie: (Własnymi słowami należy opisać dlaczego chcemy adoptować dziecko. Istotne jest również by przedstawić następujące fakty: · wskazać, iż wnioskodawcy są w stanie pokryć koszty utrzymania dziecka, m.in. za pomocą zaświadczenia o zarobkach z zakładu pracy, · wyjaśnić, dlaczego dzieckiem nie mogą się zająć rodzice biologiczni, · wyjaśnić, dlaczego ubiegamy się o adopcję, jakie stosunki łączą wnioskodawców z dzieckiem, · brak sprzeciwu na przysposobienie ze strony biologicznych rodziców). ........................................................ podpisy wnioskodawców Dowód: · odpis skrócony aktu małżeństwa. · zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków · odpis zupełny aktu urodzenia ................................................ · zgoda matki małoletniego na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej wyrażona w dniu ............ przed Sądem Rejonowym w.. .............................. · zgoda uczestniczki postępowania jako opiekuna prawnego małoletniego na przysposobienie dziecka. Załączniki: 1. odpis skrócony aktu małżeństwa, 2. zaświadczenie z dnia ................... o zarobkach, 3. opinie pracodawców, 4. odpis zupełny aktu urodzenia, 5. odpis wniosku i kserokopie załączników. ================================ Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi Sąd Rodzinny Wydział Rodzinny i Nieletnich Łódź, ul. Al. Kościuszki 107/109 Wnioskodawca: Anna i Jan małżonkowie Kowalscy Zam. 92-222 Łódź, ul Krakowska 22 m.2 Adres do doręczeń: Ośrodek Adopcyjno Opiekuńczy 91- 473 Łódź Uczestnik postępowania: Małoletni Piotr Nowak, ur. 10.06.2001 r. w Łodzi, s. Zofii reprezentowany przez opiekuna prawnego w osobie ............ /reprezentowany przez kuratora sądowego wyznaczonego przez Sąd. Małoletni przebywa w Domu Dziecka dla Małych Dzieci/ na Oddziale Preadopcyjnym/ w pogotowiu rodzinnym. Wniosek o pełne przysposobienie dziecka Wnosimy o: 1) orzeczenie pełnego przysposobienia małoletniego Piotra Nowaka ur. 10.06.2001 r. w Łodzi s. Zofii przez małżonków Annę Kowalską z d. Król ur. 21.10.1973 r. w Łodzi, c. Włodzimierza i Janiny (z d. Murarz) oraz Jana Kowalskiego, ur. 06.03.1971r. s. Leonarda i Krystyny (z d. Lewandowska). 2) nadanie małoletniemu nazwiska Kowalski 3) zmianę imienia małoletniego z „Jan” na „Marek” 4) umieszczenie w postanowieniu Sądowym stosownych dyspozycji dla USC w przedmiocie wydania nowego aktu urodzenia dziecka. Uzasadnienie Jesteśmy zgodnym i szczęśliwym małżeństwem od 6 lat. Dzieci małżeńskich ani poza małżeńskich nie posiadamy. Odczuwamy jednak głęboką potrzebę rodzicielstwa, kochamy dzieci i pragniemy stworzyć pełną rodzinę. Dlatego zwróciliśmy się do Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Łodzi z prośbą o pomoc w przysposobieniu dziecka. Przeszliśmy szkolenie dla kandydatów i zostaliśmy zakwalifikowani na rodziców adopcyjnych. Jesteśmy zdrowi i nie leczymy w żadnej Poradni Specjalistycznej. Nie byliśmy karani. Mieszkamy w trzypokojowym mieszkaniu w blokach o pow. mieszkalnej 57 m². Mieszkanie jest całkowicie urządzone i wyposażone, jeden pokój przeznaczyliśmy dla dziecka. Oboje z żoną pracujemy, a nasze dochody są wystarczające, aby utrzymać siebie i dziecko. Żona pracuje w Poradni Leczenia Nerwic jako rejestratorka, natomiast ja jestem pracownikiem Wytwórni Klejów i Zapraw Budowlanych „Atlas” na stanowisku kierownika zmiany. Za pośrednictwem Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Łodzi poznaliśmy małoletniego Piotra Nowaka ur. 10.06.2001 r. Odwiedzaliśmy go w Domu Dziecka, nawiązaliśmy więź i pragniemy jak najszybciej przyjąć go do naszej rodziny. Zostaliśmy poinformowani o jego sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i prawnej. Jesteśmy świadomi ważności podejmowanej decyzji i z całą odpowiedzialnością przyjmujemy na siebie skutki pełnej adopcji. Z uwagi na powyższe prosimy o orzeczenie pełnego przysposobienia przez nas małoletniego Piotra Nowaka. Dowód: - odpis zupełny aktu małżeństwa - 2 zaśw. o ogólnym stanie zdrowia - 2 zaśw. z Poradni Odwykowej - 2 zaśw. z Poradni Zdrowia Psychicznego - zaśw. o zarobkach A. Kowalskiej - opinia z pracy A. Kowalskiej - zaśw. o zarobkach J. Kowalskiego - dwa oświadczenia o niekaralności.

DODANO:
27/06/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.