PYTANIE: Intercyza bez podziału majątku

Podpisaliśmy u notariusza akt o rozdzielności majątkowej , nie dokonując jednak podziału. Czy w związku z tym do czasu podziału majątku wspólnego obowiązuje w dalszym ciagu wspólnota majątkowa.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z chwilą podpisania umowy majątkowej małżeńskiej (intercyzy) wprowadzającej rozdzielność majątkową przestaje istnieć majątek wspólny i zostają tylko dwa osobiste majątki małżonków. Wszystkie przedmioty, które do tej pory stanowiły część majątku wspólnego, nadal należą do małżonków, jednakże w częściach ułamkowych - domniemuje się, że jest to 1/2 dla każdego z małżonków (w sądzie teoretycznie można żądać innego podziału). Jeżeli więc np. mieszkanie stanowiło wspólność małżonków objęte wspólnością ustawową małżeńską, akt notarialny zawierający umowę majątkową małżeńską wprowadzającą rozdzielność majątkową będzie stanowił podstawę do wpisu do księgi wieczystej obu małżonków jako współwłaścicieli, każdego po 1/2 części. W pytaniu podano, że już po podpisaniu aktu notarialnego "zostało kupione mieszkanie na współmałżonka, ale przy Pana/i udziale". Domyślam się więc, że po prostu sfinansował Pan/i w jakiejś części nabycie tego mieszkania - dał pieniądze na kupno, a współmałżonek kupił mieszkanie u notariusza samodzielnie. Państwa sytuację można rozpatrywać na dwa różne sposoby. Po pierwsze można przyjąć, że została poczyniona pożyczka tej kwoty pieniężnej, wówczas po prostu te pieniądze powinny zostać zwrócone. Jeżeli nie umawiali się Państwo a żadne oprocentowanie, wówczas zwracana jest tylko kwota nominalna. Jeżeli sprawę uznać za darowiznę, wówczas niczego niestety nie można żądać z powrotem z samej istoty darowizny. Wiemy że powyższe interpretacje mogą wydawać się dziwne bądź niesprawiedliwe, tak jednak jest kiedy nie zabezpiecza się własnych interesów, daje się komuś pieniądze żeby kupował majątek tylko na swoje nazwisko. W razie ewentualnego sporu sądowego będą poważne problemy dowodowe, będzie trudno cokolwiek udowodnić kiedy i jaka dokładnie suma została przekazana (zapewne brak nawet pokwitowania) no i najważniejsze - w jakim charakterze te pieniądze zostały przekazane. Druga interpretacja możliwa do przyjęcia jest taka, że został poczyniony nakład z Pana/i majątku osobistego na majątek osobisty drugiej strony. Wówczas można po prostu żądać rozliczenia tego nakładu. Jeżeli chodzi o ceny, to podstawowa zasada jest taka, że sąd będzie rozliczał taki nakład według stanu z dnia jego dokonania, a według cen według daty wydawania wyroku. Oczywiście ta interpretacja jest dla Pana/i najkorzystniejsza, gdyż uwzględnia wzrost cen nieruchomości. Która z powyższych interpretacji zostanie przyjęta przez sąd w razie ewentualnego sporu - trudno przewidzieć, gdyż na pewno będą występowały poważne problemy dowodowe. Co do rozliczeń majątku zgromadzonego przed podziałem majątku również należy brać pod uwagę aktualne ceny. Stanowi o tym stosowany poprzez analogię art. 363 § 2 kodeksu cywilnego: "Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili." Oczywiście powyższe zasady są stosowane przez sąd w razie powstania sporu sądowego co do podziału majątku i rozliczania nakładów. Jeżeli są Państwo w stanie porozumieć się co do sposobu podziału majątku, jak najbardziej jest to wskazane i wówczas mogą Państwo przyjąć takie zasady podziału, jakie będą się Państwu wydawały najbardziej sprawiedliwe dla obu stron. Procesy sądowe o podział majątku są zwykle długotrwałe i kosztowne (koszty opinii rzeczoznawców wyceniających majątek). Podstawa prawna: - kodeks cywilny - kodeks rodzinny i opiekuńczy RW

DODANO:
15/07/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie