PYTANIE: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za prowadzenie w stanie nietrzeźwości

W maju 2006 roku zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkocholu na 4 lata, w maju tego roku mineła mi połowa kary, czy mogę się ubiegać o wcześniejsze zakończenie kary?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Odpowiedź na pytanie czy może Pan obecnie starać się o skrócenie okresu prowadzenia pojazdów zależy od tego z którego artykułu kodeksu karnego sąd orzekł wobec Pana taki zakaz. Naprawdopodobniej nie ma Pan niestety możliwości starania się o skrócenie zakazu, pomimo że upłynęła już połowa okresu. Najprawdopodobniej więc będzie Pan mógł starać się o odzyskanie prawa jazdy (zdać na nowo egzamin w WORD) dopiero po upływie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonego przez Sąd. Z opisu sprawy wynika, że w maju 2006 r. został przeciwko Panu wydany wyrok sądu karnego, w którym orzeczono wobec Pana środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres czterech lat. Zakładam więc, że został Pan skazany za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a kodeksu karnego: Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Możliwość ubiegania się o skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów przewiduje art. 84 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem: Art. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Paragraf drugi tego artykułu stanowi jednak, że przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2-3 orzeczono na podstawie m.in. art. 42 § 2 lub 3 kodeksu karnego. Jeżeli zatem Sąd orzekł wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 2 lub 3 kodeksu karnego, wówczas nie ma Pan prawnej możliwości uzyskania skrócenia zakazu. Jeżeli natomiast sąd orzekł wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 1 kodeksu karnego, wówczas może Pan złożyć wniosek o skrócenie zakazu. Decyzja sądu należy jednak do sędziego - to on zdecyduje czy zasługuje na uwzględnienie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Podstawa prawna: - kodeks karny RW

DODANO:
07/08/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.