PYTANIE: Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów za prowadzenie w stanie nietrzeźwości

W maju 2006 roku zabrano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkocholu na 4 lata, w maju tego roku mineła mi połowa kary, czy mogę się ubiegać o wcześniejsze zakończenie kary?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedź na pytanie czy może Pan obecnie starać się o skrócenie okresu prowadzenia pojazdów zależy od tego z którego artykułu kodeksu karnego sąd orzekł wobec Pana taki zakaz. Naprawdopodobniej nie ma Pan niestety możliwości starania się o skrócenie zakazu, pomimo że upłynęła już połowa okresu. Najprawdopodobniej więc będzie Pan mógł starać się o odzyskanie prawa jazdy (zdać na nowo egzamin w WORD) dopiero po upływie okresu zakazu prowadzenia pojazdów, orzeczonego przez Sąd. Z opisu sprawy wynika, że w maju 2006 r. został przeciwko Panu wydany wyrok sądu karnego, w którym orzeczono wobec Pana środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez okres czterech lat. Zakładam więc, że został Pan skazany za popełnienie przestępstwa określonego w art. 178a kodeksu karnego: Art. 178a. § 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Możliwość ubiegania się o skrócenie okresu zakazu prowadzenia pojazdów przewiduje art. 84 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem: Art. 84. § 1. Sąd może po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 39 pkt 1-3, uznać je za wykonane, jeżeli skazany przestrzegał porządku prawnego, a środek karny był w stosunku do niego wykonywany przynajmniej przez rok. Paragraf drugi tego artykułu stanowi jednak, że przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli środki karne wymienione w art. 39 pkt 2-3 orzeczono na podstawie m.in. art. 42 § 2 lub 3 kodeksu karnego. Jeżeli zatem Sąd orzekł wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 2 lub 3 kodeksu karnego, wówczas nie ma Pan prawnej możliwości uzyskania skrócenia zakazu. Jeżeli natomiast sąd orzekł wobec Pana zakaz prowadzenia pojazdów na podstawie art. 42 § 1 kodeksu karnego, wówczas może Pan złożyć wniosek o skrócenie zakazu. Decyzja sądu należy jednak do sędziego - to on zdecyduje czy zasługuje na uwzględnienie, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy. Podstawa prawna: - kodeks karny RW

DODANO:
07/08/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie