PYTANIE: Od kiedy kobieta w ciąży jest chroniona prawem w pracy ?

Od kiedy kobieta w ciąży jest chroniona prawem w pracy ( chodzi mi o to że pracodawca nie może jej zwolnić ) ? Od momentu przedstawienia zaświadczenia pracodawcy, czy od momentu poczęcia dziecka?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W świetle art. 177 par. 1 K.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownicy będącej w ciąży oraz w czasie urlopu macierzyńskiego. Przywileje dla pracownic w ciąży przysługują dopiero po dostarczeniu pracodawcy zwolnienia lekarskiego (185 par. 1 K.p.). W dziale ósmym Kodeksu pracy nie ma przepisu, który określałby termin w ciągu którego pracownica o swoim odmiennym stanie powinna powiadomić pracodawcę. Należy pamiętać, o tym, że dopóki pracodawca nie wie o ciąży , dopóty będzie taką pracownicę traktował na równi z innymi pracownikami. Zgodnie z art. 177 par. 2 i 3 K.p.). zakaz rozwiązywania umów o pracę dotyczy umów zawartych na czas nieokreślony oraz umów terminowych. Wyjątek stanowi umowa na okres próbny trwająca krócej niż jeden miesiąc. Co ważne, pracownica zatrudniona na czas nieokreślony jest chroniona przed zwolnieniem do końca urlopu macierzyńskiego. Pracownica posiadająca terminową umowę o pracę podlega kodeksowej ochronie do dnia porodu. W sytuacji gdy pracownica jest w ciąży a pracodawca jeszcze o tym nie wie, to w przypadku zwolnienia ma ona prawo żądać przywrócenia jej do pracy. Powyższe potwierdza linia orzecznicza Sądu Najwyższego. W wyroku SN z dnia 15 stycznia 1998 r. , I PRN 74//87 („Służba Pracownicza „ 1988 nr 5, s. 28) SN uznał, że „ (…) dla ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w ciąży nie jest istotny termin wykazania ciąży, lecz wyłącznie obiektywny stan rzeczy, istniejący w chwili wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę”. W myśl art. 185 par. 1 K.p. potwierdzeniem stanu ciąży pracownicy jest zawsze zaświadczenie lekarskie. Co istotne, Sąd Najwyższy w wyroku z 29 marca 2001 r. (I PKN 330/00; OSNP z 2003 r. nr 1 poz. 11) wskazał, że „pracownica, która początkowo nie kwestionowała wypowiedzenia jej umowy o pracę, może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną, gdy po dokonaniu wypowiedzenia okazało się, że jest w ciąży lub gdy w okresie wypowiedzenia zaszła w ciążę”. Ze wskazanego tu orzecznictwa wynika, że ochrona pracownicy w ciąży jest silna i prawnie skuteczna. Pracodawca nie ma tutaj dużej swobody działania. Pracownica ta może od negatywnej decyzji pracodawcy zawsze odwołać się do sądu pracy z żądaniem przywrócenia jej do pracy. Podstawa prawna: - art. 177 par. 1 , 2 i 3 K.p.; - 185 par. 1 K.p. Stan prawny na 7 sierpnia 2008 r. WK

DODANO:
08/08/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie