PYTANIE: Czy pracodawca ma prawo zwolnic pracownika bez podania przyczyny jeśli umowa o prace była na czas określony na 2 lata?

1. Czy pracodawca ma prawo zwolnic pracownika bez podania przyczyny jeśli umowa o prace była na czas określony na 2 lata
. Czy w takim przypadku pracodawca może lub powinien wypłacić odchodne
nia 25 lipca o godzinie 14.40 otrzymałam telefon z kadr,ze jestem proszona na dół do działu, a o godz 15 kończyłam swoją pracę. Wiedziałam,że będę zwolniona,otrzymałam pismo "Rozwiązanie umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem" czyli 9 sieprnia przestałam być pracownikiem firmy,pracownica kadr chciała abym podpisała jeszcze dwa wnioski urlopowe tzn 2 dni a z całego urlopu zostało mi 4 oczywiście bezmyślnie je podpisałam.Powiedziano mi że zapłacą mi za okres 01 do 9 sierpnia pracy i powinni tez zapłacić za 2 dni niewykorzystanego urlopu.Wypłatę otrzymałam ale bez ekwiwalentu i bez tych 9dni pracy. Nie wspomniałam,że 25 lipca 2008 szłam na urlop na 5 dni roboczych 4 dni weekendowe, w wypowiedzeniu było napisane ,że moge odwołac sie w ciągu 7dni niestety nie odowłalam sie ponieważ byłam zagranica.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Pracodawca jest zobowiązany do podania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę tylko w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Dodatkowo z obowiązkiem takim mamy do czynienia w sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony pracodawca nie ma obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia. W czasie trwającego wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca może nawet bez zgody pracownika udzielić przysługującego mu urlopu wypoczynkowego (w tym zaległego). Tego typu uprawnienie pracodawcy wynika z art. 167(1) k.p. w którym czytamy, iż "w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik zobowiązany jest wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu".. W sytuacji udzielenia urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia pracownikowi przysługiwać będzie ekwiwalent wyłącznie za niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego. Jeżeli chodzi o odchodne to jak rozumiemy chodzi o odprawę. Kwestie odpraw dla zwalnianych pracowników reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przepisy tej ustawy stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej: 1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników, 3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników. Jeżeli została Pani zwolniona z pracy w ramach zwolnień grupowych, wówczas umowa o pracę zawarta na czas określony mogła być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem - nawet, jeżeli możliwości wypowiedzenia nie przewiduje umowa o pracę. Jeżeli chodzi o możliwość uzyskania odprawy, to reguluje to przepis art. 8 cytowanej ustawy. Zgodnie z nim: Pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości: 1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; 2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; 3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat. Wysokość odprawy pieniężnej nie może jednak przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co istotne, zgodnie z art. 10 przepis regulujący obowiązek wypłacenia odprawy stosuje się również w razie rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1 ustawy. Podstawa prawna: - kodeks pracy - ustawa "o zwolnieniach grupowych" RW

DODANO:
12/08/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.