PYTANIE: Zawieszenie działalności a składanie deklaracji VAT-7

Chce zawiesić działalność. Jestem płatnikiem VAT czy muszę składać deklaracje. Bo jakiś czas temu dowiadywałem się w urzędzie i powiedzieli mi, że musze nawet zerowe deklaracje VAT składać.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Obecnie obowiązujące przepisy nakładają obowiązek składania deklaracji VAT-7 nawet w przypadku braku sprzedaży i zakupów w danym miesiącu. Powyższe wynika z art. 99 ust. 1 ustawy o VAT który przewiduje, iż deklaracje składa się za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Jednak w najbliższym czasie wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają instytucje zawieszenia działalności. Regulują także kwestie składania deklaracji w tym okresie. Zgodnie z art. 99 ust. 7a ustawy o VAT, który wchodzi w życie w dniu 20 września 2008r., w przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy nie mają obowiązku składania deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji podatkowych nie dotyczy: - podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE, - podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, - podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem, - okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego, - okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego. Jednak te przepisy dotyczą jedynie zawieszenia działalności dokonanej przy spełnieniu warunków określonych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.), - ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r. nr 155, poz. 1095 ze zm.).

DODANO:
24/08/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie