PYTANIE: Odpowiedzialność karnoskarbowa za niewydanie paragonu fiskalnego.

Prowadzę sklep. Mam pytanie dotyczące kas fiskalnych? Jaka kara grozi za niewydanie paragonu fiskalnego? Bo może się zdarzyć taka sytuacja, że przez nieuwagę klient nie dostanie paragonu.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Niewydanie paragonu z kasy fiskalnej może skutkować odpowiedzialnością karno skarbową. Zgodnie z art. 62 § 4 kodeksu karnego skarbowego karze podlega ten kto dokona sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej albo nie wyda dokumentu z kasy rejestrującej, stwierdzającego dokonanie sprzedaży. Grzywna może wynieść do 180 stawek dziennych. Z art. 23 § 3 kodeksu karnego skarbowego wynika, iż ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (1126/30 = 37,53 zł) ani też przekraczać jej czterystukrotności (37,53x400= 15.012 zł). W wypadku mniejszej wagi za niewydanie paragonu grozi kara grzywny za wykroczenie skarbowe, która może być wymierzona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż kara nałożona w drodze mandatu karnego nie może przekraczać podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2008r. kwoty 2252 zł (1126 zł x2). Podstawa prawna: - ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. 1999 Nr 83 poz. 930 ze zm.),

DODANO:
28/08/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie