PYTANIE: Dziedziczenie ziemi po ojcu

1.Ojciec stał się właścicielem ziemi na podstawie ustawy z dnia 26 .10.1971 art.1i art.12 /Dz. U Nr27 poz.250./ Tak jak pisałam ziemia została rozdzielona przez dziadka/ ojca mojego ojca/ który zmarł w 1958 roku. Dziadek podzielił słownie na swoje dzieci ziemię, którą wniosła do małżeństwa żona /matka ojca/ . Każde z dzieci honorowało taki słowny podział. Nie przeprowadzono żadnego postępowania , które by to regulowało prawnie i nie ma na tą okoliczność żadnych dokumentów spisanych przez dziadka. Jedynym świadkiem takiej sytuacji, jest żyjąca siostra ojca, która mógłby zaświadczyć o tym fakcie
zy poprzez wezwanie jej do sądu na świadka w sprawie, zmieniłaby się moja sytuacja
rzeglądając akta sądowe w sprawie jednej z działek natknęłam się na protokół spisany w sprawie ustalenia stanu faktycznego i prawnego gospodarstwa rolnego należącego do mojego ojca. Dochodzenie przeprowadził pracownik Powiatowego Biura Geodezji w celu wydania aktu własności ziemi. Ojciec na piśmie stwierdził, że działki rolne otrzymał od ojca w 1958 r. Powyższe zeznania w protokole potwierdzone zostały podpisem mojego ojca oraz podpisami świadków, uprzedzonych o odpowiedzialności karnej art.247 kk. .Jednym ze świadków podpisanych jest siostra ojca, o której powyżej pisałam.
sięgę wieczystą założył ojciec na siebie w 1978 roku .Czy to także nie ma znaczenia, że nie ma wpisanych danych macochy ?

2. W aktach sprawy sądowej natrafiłam także na postanowienie, które stwierdza, że ustawa z dnia 26.10.1971 r o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych nie ma zastosowania do działki gruntu nr xxx. Czy to znaczy ,ze w/w działka nie stanowi własności ojca.?

3.Nie mogę porozumieć się z pozostałymi spadkobiercami i będę dalej kontynuować sprawę sądową. .Czy teraz mam wystąpić o przeprowadzenie działu spadku czy dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności. Przypominam, ,że do podziału są 4 działki.

4.Czy jeżeli teraz napiszę testament, w którym wszystko co posiadam na dzień dzisiejszy zapiszę swojemu dziecku a umrę za kilka lat, to czy dziecko wskazane w testamencie także odziedziczy mój majątek, którego dorobię się w czasie od sporządzenia testamentu do czasu śmierci, czy też to tej części majątku będą miały prawo dzieci męża z pierwszego małżeństwa.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Nabycie na podstawie ustawy z 1971 r. ma charakter pierwotny. W sensie prawnym Pani zmarły ojciec jest pierwszym właścicielem (współwłaścicielem z żoną jeśli wówczas był żonaty). Jego dziadek w świetle prawa właścicielem nie był. Traktował ziemię jak swoją skoro ją podzielił między dzieci, był jej posiadaczem, ale nie przysługiwało mu prawo własności. Inaczej nie trzeba byłoby regulować sprawy własności na podstawie ustawy z 1971 r. Postępowanie prowadzone na podstawie tej ustawy miało jedynie potwierdzić, że spełnione są warunki dla nabycia prawa własności, a zatem że Pani ojciec jest jej posiadaczem, że wcześniej posiadaczem był jego ojciec itp. Dlatego przesłuchiwano świadków. Skoro nabył (w sposób pierwotny) ziemię gdy był już żonaty, to nieruchomość weszła w skład majątku wspólnego małżonków. Gdyby prawo własność nabył na podstawie dziedziczenia, to ziemia weszłaby do jego majątku osobistego i tylko on byłby właścicielem. Dziedziczenia nie było – doszło do tzw. pierwotnego nabycia prawa własności. Jednak proszę pamiętać, że w sądzie, to córka macochy będzie miała interes w tym, żeby tę okoliczność wykazać. Pani może się ograniczyć do stwierdzenia, iż w dokumentach jako właściciel wpisany jest wyłączenie Pani ojciec, zatem uważa Pani ziemia była jego wyłączną własnością. To córka macochy musiałby przedstawić argumentu potwierdzające, że jej matka miała też prawo do tej ziemi. 2. Jeśli chodzi o działkę xxx, to prawdopodobnie status prawny tej działki był już uregulowany i nie istniała potrzeba wydawania decyzji na podstawie ustawy z 1971 r. Zapewne działka ta była już własnością Pani dziadka i w drodze dziedziczenia prawo własności przeszło na Pani ojca (jeśli dobrze rozumiem działka ta też należy do majątku spadkowego). Możliwe, iż działka xxx była w rodzinie od pokoleń i w księdze wieczystej ojciec był wpisany jako właściciel. W takim przypadku ta działka stanowiłaby część majątku osobistego Pani ojca i nie weszłaby do majątku wspólnego małżonków, bo nie było nabycia pierwotnego tylko wtórne. Żeby wyjaśnić tę kwestię należałby przejrzeć księgę wieczystą tej nieruchomości. 3. Jeśli dobrze zrozumiałem całą sytuacją opisaną w poprzednich pytaniach, to należy wystąpić o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności. Córka macochy nie jest bowiem jednym ze spadkobierców Pani ojca. Występuje w charakterze współwłaściciela majątku z racji dziedziczenia po swojej matce. 4. Jeśli wyznacza Pani w testamencie spadkobiercę, to dziedziczy on cały majątek jaki do Pani należy w chwili śmierci. Jeśli uda się Pani pomnożyć majątek, to nie trzeba „uzupełniać testament” i wpisywać, że spadkobierca ma odziedziczyć również jakieś dodatkowe rzeczy. JM

DODANO:
29/08/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie