PYTANIE: Wniosek o zmianę władzy rodzicielskiej

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Podaję orientacyjny wzór takiego wniosku: Poznań, dnia 12 września 2008 r. Sąd Rejonowy w ........ Wydział Rodzinny i Opiekuńczy ul. ................ Wnioskodawca: ............ Uczestnicy: małoletni ............ działający przez: matkę .................... Wniosek o zmianę orzeczenia w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej Wnoszę o zmianę orzeczenia z dnia ....................... zawartego w wyroku Sądu Okręgowego w ............ sygn. akt w przedmiocie wykonywania władzy rodzicielskiej na następujący: ............................ Wnoszę o rozpoznanie sprawy również pod moją nieobecność, jeżeli zajdzie taka potrzeba. UZASADNIENIE W uzasadnieniu proszę opisać dlaczego chciałby Pan uzyskać zmianę postanowienia w sprawie władzy rodzicielskiej. Do wniosku proszę załączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku w kwocie 40 zł. Wniosek trzeba złożyć w 2 egzemplarzach. Do wniosku proszę załączyć kopię wyroku rozwodowego, akt urodzenia dziecka. Jeżeli druga strona neguje zmianę, niezbędne jest zawnioskowanie odpowiednich dowodów, które przekonają sąd do przyznania Panu racji - a więc dokumenty, zeznania świadków, przesłuchanie stron. RW

DODANO:
09/09/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie