PYTANIE: Przeznaczenie przychodu ze sprzedaży mieszania na cele mieszkaniowe

W 2006r (3 miesiące po naszym ślubie) żona sprzedała mieszkanie, które kupiła 2 lata przed naszym ślubem. Skorzystała z art 21 ust 1 pkt 32 i złożyła oświadczenie, że przeznaczy przychód ze sprzedaży na cele mieszkaniowe i remont. Po upływie miesiąca kupiliśmy większe mieszkanie na kredyt (w akcie Notarialnym widniejemy oboje). Chcemy odliczyć wydatki (na cele mieszkaniowe, remont i spłatę rat kredytowych) od przychodu żony ze sprzedaży mieszkania i rozliczyć się z US
roszę o informację czy poniesione wydatki możemy odliczyć w pełnej kwocie (czy tylko w jej połowie)?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Pytanie dotyczy przeznaczenia przychodu ze sprzedaży mieszkania pochodzącego z majątku odrębnego na wydatki mieszkaniowe obojga małżonków. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Natomiast majątek wspólny, jest współwłasnością małżonków. Co do zasady należy przyjąć, iż udziały małżonków w majątku wspólnym są równe. Dlatego też w opisanym stanie faktycznym istotne jest z jakich środków zostały sfinansowane wydatki na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e). W części w jakiej te wydatki zostały pokryte z kwoty otrzymanej ze sprzedaży mieszkania przy rozliczeniu można przyjąć 100% tych wydatków. Natomiast w zakresie w jakim wydatki były ponoszone z majątku wspólnego małżonków odliczyć można jedynie połowę wydatkowanej kwoty. Warto w tym miejscu zaprezentować interpretacje organów podatkowych w podobnych sprawach. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bytowie w interpretacji z dnia 17 października 2006r., Nr UBPII/415-14/06 stwierdził, iż w przypadku wykazania przez podatnika, że pieniądze na zakup nieruchomości, pochodziły z majątku odrębnego (ze sprzedaży nieruchomości, należącej do tegoż majątku), wówczas cała kwota wydatku będzie mogła być uznana i odliczona od kwoty przychodu, podlegającej opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W przeciwnym razie, przy założeniu, że udziały we współwłasności są równe, przyjąć będzie można jedynie połowę wydatkowanej kwoty. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola w interpretacji z dnia 13 marca 2007r., Nr 1440-DF2/415-10/IX/2007 wyraził stanowisko, że w przypadku wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny podatniczki, na zakup innej nieruchomości ( dokonany w ramach istniejącej pomiędzy małżonkami wspólności ustawowej), zwolnienie na podst. art.21 ust.1 pkt 32 lit a ustawy podatkowej dotyczyć będzie pełnej kwoty poniesionego na ten cel wydatku. Reasumując powyższe: - wydatki pokryte z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przez żonę można odliczyć w pełnej kwocie, - wydatki pokryte ze środków pochodzących z majątku wspólnego można odliczyć w kwocie 50%. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006r. Nr 217 poz. 1588), - ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 ze zm.), - ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 ze zm.).

DODANO:
30/09/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.