PYTANIE: Obliczanie odsetek od zaległości wobec ZUS

Co oznacza termin ,,wysokość odsetki w stosunku rocznym" ? Czy to oznacza że naliczna jest za cały rok czy za miesiąc. Pytanie dotyczy zaległych składek zus nie płaconyh trzy lata.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W przypadku zaległości za trzy lata odsetki zostaną policzone wg wysokości odsetek obowiązujących w danym okresie. Pojęcie „wysokość odsetek w stosunku rocznym” najlepiej wyjaśnić przedstawiając sposób ich wyliczania. Na podstawie art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Sposób wyliczania odsetek reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem odsetki za zwłokę wylicza się zgodnie z następującym wzorem (Kz x L x O) / 365 = On = Opz Kz - kwota zaległości L - liczba dni zwłoki O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym 365 - liczba dni w roku On - kwota odsetek Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Przykład I Obliczanie odsetek za 365 dni przy użyciu powyższego wzoru wygląda w następujący sposób. (1000 zł x 365 x 11,5%) / 365 = 115 zł. Przykład II Obliczenie odsetek za 31 dni przy użyciu powyższego wzoru wygląda w następujący sposób. (1000 zł x 31 x 11,5%) / 365 = 9,77 zł co po zaokrągleniu do pełnych złotych daje 10 zł. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. 2005r. nr 165 poz. 1373), - ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998r. nr 137 poz. 887 ze zm.).

DODANO:
02/11/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie