Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Obliczanie odsetek od zaległości wobec ZUS

Co oznacza termin ,,wysokość odsetki w stosunku rocznym" ? Czy to oznacza że naliczna jest za cały rok czy za miesiąc. Pytanie dotyczy zaległych składek zus nie płaconyh trzy lata.

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W przypadku zaległości za trzy lata odsetki zostaną policzone wg wysokości odsetek obowiązujących w danym okresie. Pojęcie „wysokość odsetek w stosunku rocznym” najlepiej wyjaśnić przedstawiając sposób ich wyliczania. Na podstawie art. 23 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Sposób wyliczania odsetek reguluje rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem odsetki za zwłokę wylicza się zgodnie z następującym wzorem (Kz x L x O) / 365 = On = Opz Kz - kwota zaległości L - liczba dni zwłoki O - stawka odsetek za zwłokę w stosunku rocznym 365 - liczba dni w roku On - kwota odsetek Opz - kwota odsetek po zaokrągleniu Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami odsetki za zwłokę zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Przykład I Obliczanie odsetek za 365 dni przy użyciu powyższego wzoru wygląda w następujący sposób. (1000 zł x 365 x 11,5%) / 365 = 115 zł. Przykład II Obliczenie odsetek za 31 dni przy użyciu powyższego wzoru wygląda w następujący sposób. (1000 zł x 31 x 11,5%) / 365 = 9,77 zł co po zaokrągleniu do pełnych złotych daje 10 zł. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. 2005r. nr 165 poz. 1373), - ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998r. nr 137 poz. 887 ze zm.).

DODANO:
02/11/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie