PYTANIE: Czy staż z Powiatowego Urzędu Pracy wliczany jest do wysługi lat?

Chciałabym uzyskać informację, czy staż absolwencki i przygotowani
awodowe, które odbywałam ze środków PUP wlicza się do okresów, z
tóre ustala się dodatek za wysługę lat
zn., czy ten rok czasu, który przepracowałam jako stażystka należ
liczać do okresu zatrudnienia i do uwzględniania go do wysługi lat
eżeli tak, to na podstawie jakich przepisów
admieniam, że obecnie pracuję w Szkole podstawowej, czyli jednostc
udżetowej i z tego co wiem, co zdążyłam wyczytać w internecie, to okre
dbywania stażu i przygotowania zawodowego powinien być wliczony do tzw
ysługi lat na podstawie której po upływie 5 lat pracy ( w tym ro
tażu) przysługiwał mi będzie dodatek za wysługę w wysokości 5%.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
W świetle par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418) do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one zaliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Okres odbywania stażu z Powiatowego Urzędu Pracy wliczany jest do lat pracy. Uwzględnia się go przy obliczaniu stażu pracy potrzebnego do wysługi lat. Powyższe wynika z treści art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.). Tu cytuję: ”Art. 79. 1. Okresy pobierania zasiłku i stypendium przyznanych na podstawie art. 52 i art. 53 ust. 6 wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 2. Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do: 1) okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku; 2) okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego; 3) stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów”. Podstawa prawna: - art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. nr 99, poz. 1001 ze zm.); - par. 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. z 2001 r. nr 128, poz. 1418) Stan prawny na 20 grudnia 2008 r. WK

DODANO:
21/12/2008

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.