PYTANIE: Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie macierzyńskim

Jestem nauczycielką kontraktową zatrudnioną na czas określony do 31 sierpnia 2009 roku. Prace i staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam we wrześniu 2006 roku. Około 20 marca 2009 urodzę dziecko, więc urlop macierzyński skończy się na początku sierpnia. Czy jest możliwość przedłużenia mojej umowy o niewykorzystany czas urlopu wypoczynkowego? Czy można przedłużyć umowę o pracę do momentu zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego? Czy po odbytym urlopie wypoczynkowym mogłabym poprosić o urlop bezpłatny, który pozwoliłby mi zakończyć staż i czy będzie on zaliczany do tego stażu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Jak wynika z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jednakże w sytuacji „niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu urlopu macierzyńskiego nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni” - art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela. Co istotne ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego (w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni) nastąpi w Pani przypadku dopiero po zakończeniu ferii letnich z których częściowo Pani skorzysta (po powrocie z urlopu macierzyńskiego). Sam urlop uzupełniający zostanie skrócony o czas korzystania z ferii letnich (3-4 tygodnie w sierpniu). Termin wykorzystania urlopu uzupełniającego określa dyrektor szkoły biorąc pod uwagę wnioski nauczyciela oraz konieczność zapewnienia toku nauczania w szkole. Dopuszczalne jest by urlop uzupełniający został udzielony wraz z początkiem roku szkolnego. Jeśli chodzi o urlop bezpłatny to zgodnie z art. 68 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny z ważnych przyczyn. Zasady udzielania tego urlopu określone zostały w art.. 174 k.p. Urlopu bezpłatnego udziela się na pisemny wniosek pracownika (nauczyciela). Co istotne jednak pracodawca (dyrektor szkoły) nie jest tym wnioskiem związany i nie musi wyrazić zgody na jego udzielenie. W przypadku udzielenia prawa do skorzystania z urlopu bezpłatnego urlop ten może się rozpocząć po zakończonym urlopie uzupełniającym. Podstawa prawna: - Karta Nauczyciela - Kodeks Pracy

DODANO:
12/01/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.