PYTANIE: Urlop uzupełniający nauczyciela po urlopie macierzyńskim

Jestem nauczycielką kontraktową zatrudnioną na czas określony do 31 sierpnia 2009 roku. Prace i staż na nauczyciela mianowanego rozpoczęłam we wrześniu 2006 roku. Około 20 marca 2009 urodzę dziecko, więc urlop macierzyński skończy się na początku sierpnia. Czy jest możliwość przedłużenia mojej umowy o niewykorzystany czas urlopu wypoczynkowego? Czy można przedłużyć umowę o pracę do momentu zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego? Czy po odbytym urlopie wypoczynkowym mogłabym poprosić o urlop bezpłatny, który pozwoliłby mi zakończyć staż i czy będzie on zaliczany do tego stażu?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Jak wynika z art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Jednakże w sytuacji „niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu urlopu macierzyńskiego nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni” - art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela. Co istotne ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego (w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni) nastąpi w Pani przypadku dopiero po zakończeniu ferii letnich z których częściowo Pani skorzysta (po powrocie z urlopu macierzyńskiego). Sam urlop uzupełniający zostanie skrócony o czas korzystania z ferii letnich (3-4 tygodnie w sierpniu). Termin wykorzystania urlopu uzupełniającego określa dyrektor szkoły biorąc pod uwagę wnioski nauczyciela oraz konieczność zapewnienia toku nauczania w szkole. Dopuszczalne jest by urlop uzupełniający został udzielony wraz z początkiem roku szkolnego. Jeśli chodzi o urlop bezpłatny to zgodnie z art. 68 ust. 1 Karty Nauczyciela nauczyciel może otrzymać urlop bezpłatny z ważnych przyczyn. Zasady udzielania tego urlopu określone zostały w art.. 174 k.p. Urlopu bezpłatnego udziela się na pisemny wniosek pracownika (nauczyciela). Co istotne jednak pracodawca (dyrektor szkoły) nie jest tym wnioskiem związany i nie musi wyrazić zgody na jego udzielenie. W przypadku udzielenia prawa do skorzystania z urlopu bezpłatnego urlop ten może się rozpocząć po zakończonym urlopie uzupełniającym. Podstawa prawna: - Karta Nauczyciela - Kodeks Pracy

DODANO:
12/01/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie