PYTANIE: Czy należy mi się „trzynasta pensja”?

Pracowałam w domu pomocy społecznej od 10.11.2007 do 04.12.2008 r. Wiem, że w tym zakładzie są wypłacane trzynaste pensje dla pracowników. Od połowy maja 2008 do dnia zwolnienia, byłam na zwolnieniu lekarskim (zagrożona ciąża). W chwili obecnej jestem na zasiłku macierzyńskim.
zwoniłam do kadrowej, ale ona poinformowała mnie, że nie zostanie mi wypłacona trzynastka ponieważ nie przepracowałam pełnego pół roku (w sensie - byłam na zwolnieniu, a nie fizycznie w pracy). Czy jest to zgodne z przepisami ?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Odpowiedź na to pytanie zawiera art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. nr 160, poz. 1080 ze zm.). W artykule tym ustawodawca wskazuje, że pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. W omawianym przypadku w celu otrzymania trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym pracownik musi mieć przepracowane efektywnie co najmniej pół roku. Oznacza to, że do wymaganych 6 miesięcy wliczany jest czas, w którym pracownik świadczył pracę a nie tylko pozostawał w stosunku pracy u danego pracodawcy. Poza tym na równi z okresem świadczenia pracy wlicza się tylko urlop wypoczynkowy pracownika, urlop dla poratowania zdrowia (nauczyciele) , oraz urlop wychowawczy (art. 3 ustawy). Okres nieobecności w pracy (zwolnienie lekarskie, świadczenie rehabilitacyjne, urlop macierzyński, urlop bezpłatny) traktowany jest w tym przypadku jako niewykonywanie pracy. Nie może być on wliczony do okresu wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Podstawa prawna: - art. 2 ust. 2 , - art. 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. nr 160, poz. 1080 ze zm.) Orzecznictwo uzupełniające Sądu Najwyższego: Uchwała SN z dnia 25 lipca 2003 r., III PZP 7/03 (OSNP 2004/2/26): „1. Warunkiem nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) jest efektywne przepracowanie u danego pracodawcy pełnego roku kalendarzowego”. Stan prawny na 20 stycznia 2009 r. WK .

DODANO:
20/01/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie