PYTANIE: Czy pracodawca może mnie zwolnić, jeżeli choruję w okresie ciąży ?

Ostatnio przeczytałam w k.p. art. 53, który mówi, iż pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli niezdolność pracownika do pracy w skutek choroby trwa dłużej niż 3 miesiące i gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy. Moje pytanie brzmi następująco: czy pracodawcza może zwolnić mnie na podstawie tego art. jeżeli obecnie przebywam na chorobowym w związku z tym, iż jestem w ciąży a u tego pracodawcy przepracowałam 4 miesiące, czyli mniej niż te wymagane 6 miesięcy.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Z art. 185 par. 1 K.p. wynika, że stan ciąży powinien być stwierdzony zaświadczeniem lekarskim. Jeżeli pracodawca nie wie o ciąży, to traktuje pracownicę tak jak wszystkie pozostałe. Wiedząc o Pani ciąży , pracodawca przedłuża terminową umowę o pracę do dnia porodu. Pracownicy w ciąży nie można zwolnić , ani też rozwiązać umowy o pracę bez wypowiedzenia. Zabrania tego art. 177 par. 1 K.p. Co istotne, w okresie ciąży dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownicy pod warunkiem , że wyrazi na to zgodę zakładowa organizacja związkowa. Z dniem 1 stycznia 2009 r. obowiązuje dłuższy okres zasiłkowy (270 dni) w przypadku niezdolności do pracy , występującej w okresie ciąży. Wynika on z Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1654). Nadane zostało nowe brzmienie art. 8 Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity : Dz.U z 2005 r. nr 31 poz. 267 ze zm.) wydłużające okres zasiłkowy dla pracownic w ciąży do 270 dni. Ubezpieczona ma prawo do tego zasiłku przedstawiając zaświadczenia lekarskie na wymaganym druku ZUS ZLA. WK

DODANO:
24/01/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie