Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

PYTANIE: Wyłudzenie pieniędzy

Pół roku temu przekazałem znajomemu zadatek na sprowadzenie auta około 4 tys. złotych. Samochodu nie ma. Czy mogę ten fakt zgłosić do prokuratora powołując się na wyłudzenie pieniędzy. Na jakie artykuł się powołać?

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Zgłoszenie zawiadomienia zawsze jest możliwe, gdy występuje podejrzenia popełnienia przestępstwa. Podstawą do zgłoszenia do prokuratury jest art. 286. § 1 Kodeksu Karnego w którym stwierdza się że, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W paragrafie 3 tego artykułu stwierdza się, że w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast jak to wynika z § 4 jeżeli czyn określony powyżej popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. Trudno jest mi powiedzieć, czy w przedmiotowym przypadku sąd karny uzna, iż doszło do wyłudzenia, bo duże znaczenie ma nie tylko fakt przekazania, ale również to dlaczego druga strona nie wywiązała się ze zobowiązania. JM

DODANO:
14/02/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie