PYTANIE: Zażalenie na postanowienie

Złożyłem do sądu wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Odpisali mi że mój stan majątkowy wynosi 800zł . Poza bieżącymi potrzebami dokłada do utrzymania mieszkania 100zł oraz opłatę za telefon 100zł . Oplata sądowa wynosi 240zł . Napisali mi, że jestem w stanie bez uszczerbku ponieść koszta sądowe - zmniejszyli mi tylko kwotą 240zł na 180zł, ale nie uwzględnili w tym, że z 800zł moich zarobków oprócz tych wydatków jak wyżej zabierają mi jeszcze po 500zl za alimenty więc co mi zostaje na życie 100zł, to z czego mam zapłacić te 180zł ? Co mam zrobić i jaki pozew złożyć o całkowitym umorzeniu tej sprawy tych kosztów

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Powinien Pan się zapoznać z pouczeniem zawartym w piśmie. Jest tam z pewnością informacja, że może Pan złożyć zażalenie na postanowienie sądu, którego przedmiotem jest odmowa zwolnienia od kosztów sądowych. Zażalenie wnosi się do sądu wyższego, ale za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie. Czyli zażalenie na postanowienie będzie skierowane do sądu okręgowego, ale powinno być wysłane do sądu rejonowego (lub złożone przez Pana osobiście w biurze podawczym). Jeśli postanowienie wydal sąd okręgowy, to zażalenie rozpatrzy sąd apelacyjny. Sąd pierwszej instancji przekaże zażalenie wraz z aktami sprawy do sądu wyższej instancji. Trzeba w zażaleniu określić, jakie dokładnie postanowienie Pan skarży tj. podać sygnaturę akt sprawy i datę wydanie postanowienia. Poza tym trzeba oczywiście wskazać swój adres i złożyć podpis. W zażaleniu można Pan wpisać, że zaskarża Pan postanowienie w całości, że zarzuca Pan błędne ustalenie przez sąd stanu faktycznego poprzez przyjęcie, że może Pan uiścić opłatę sądową w wysokości 180 zł, gdy tymczasem nie może Pan takiej kwoty uiścić bez uszczerbku dla swojego utrzymaniu. Proszę wskazać w uzasadnieniu zażalenie, że sąd nie uwzględnił faktu, iż opłaca Pan alimenty w wysokości 500 zł i w tej sytuacji Pana możliwości finansowe są bardzo skromne, a na życie zostaję Panu tyko 100 zł. Jeśli sąd odwoławczy nie uwzględni Pana zażalenia, to niestety będzie musiał Pan uiścić opłatę sądowa – w przeciwnym wypadku Pana pozew nie zostanie w ogólne rozpatrzony. Przykładowy formularz zażalenia na postanowienie sądu można znaleźć na stronach internetowych niektórych sądów np. stronie sądu okręgowego we Wrocławiu pod adresem: http://www.wroclaw.so.gov.pl/downloads/13.doc Trzeba go oczywiście dostosować do swoich potrzeb. JM

DODANO:
11/03/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie