PYTANIE: Plusy i minusy intercyzy

Prowadzę działalność gospodarcza , a żona jest osoba współpracując czy w takim przypadku możemy spisać intercyzę i jakie są tego plusy i minusy

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Plusem intercyzy jest zabezpieczenie przed niekorzystnymi skutkami prowadzenia przez współmałżonka działalności gospodarczej. Kłopoty męża nie obciążają wówczas żony i na odwrót. Jeśli dojdzie do egzekucji komorniczej, to wierzyciel nie będzie mógł zająć majątku współmałżonka. Warunkiem jest jednak, by zobowiązania powstały w okresie obowiązywania rozdzielności majątkowej. O becnie obowiązujące przepisy przewidują wprawdzie, że wierzyciel może domagać się zaspokojenia tyko z majątku osobistego małżonka, a z majątku wspólnego małżonków tylko wówczas, gdy małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodną drugiego małżonka. Jednak skoro Państwo współpracujecie w prowadzeniu działalności gospodarczej, to sąd można uznać, że taka zgoda żony na transakcje gospodarcze męża była wyrażona i egzekucja obejmie majątek wspólny. Dzięki intercyzie regulowana jest również kwestia wygranych pieniężnych, spadków, prezentów i darowizn, które wchodzą do majątku tego współmałżonka, którego dotyczą. Minusem intercyzy jest niemożność wspólnego rozliczania się małżonków przed urzędem skarbowym. Jeżeli występują bardzo duże różnice w dochodach męża i żony, to opłaca się wspólne rozliczenie rocznego zeznania podatkowego. Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez małżonka uregulowane jest w art. 41 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: „§ 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. § 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. § 3. Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9.”

DODANO:
25/03/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.