PYTANIE: Czy mogę napisać do sądu pismo z prośbą o odstąpienie od kary grzywny w zamian za świadczenie pieniężne?

Poddałem się dobrowolnie karze z art. 178&1. Po za zakazem prowadzenia dostanę karę grzywny ok. 1200 zł + 400 zł na fundację.
. Czy mogę w takim przypadku napisać do sądu pismo z prośbą o odtąpienie od kary grzywny, a w zamian wpłacę te 1200 zł na fundację ( wcześniejsze zatarcie skazania)
. Czy jeśli wyślę takie pismo a sąd się nie przychyli to czy może mi zostać zmieniona ta ustalona już przez prokuratora kara np. na wyższą
. Jak, ewentualnie takie pismo powinno wyglądać, co zawrzeć w treści i czy mam szansę na to, że sąd się przychyli?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Najlepiej jeśli dogadałby się Pan z osobą prowadząca śledztwo, tak żeby zmodyfikować wniosek o dobrowolne poddanie się karze. Jeśli policjant czy prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze nie chcą tego zrobić, to można napisać do prokuratury lub sądu informację, że cofa Pan swoją zgodę na dobrowolne poddanie się karze i że jednocześnie zgodnie z art. art. 387 § 1 kodeksu postępowania karnego składa Pan wniosek o wymierzenie środka karnego bez przeprowadzania rozprawy. We wniosku można wskazać, że zamiast kary grzywny proponuje Pan odstąpienie od wymierzenia kary i zastosowanie tylko środków karnych – w tym nałożenie obowiązku zapłacenia świadczenia pieniężnego. Wydaje mi się, że lepiej byłoby, gdyby proponowane świadczenie pieniężne było wyższe niż suma grzywny i świadczenia jaką zaproponował prokurator. Może Pan argumentować, że takie świadczenie byłoby lepiej spożytkowane niż grzywna, że korzyść społeczna byłaby większa, a jednoczenie dotkliwość finansowa takiego środka byłby wyższa niż grzywny proponowanej przez prokuraturę i że środki karne spełnią swoja rolę wychowawczą, więc nie ma potrzeby wymierzania kary. Z pewnością sąd i prokuratura zorientuję się, że składając taki wniosek chodzi Panu o skrócenie okresu zatarcia skazania, ale możliwe, że go zaakceptują. Nie można oczywiście wykluczyć sytuacji, że sąd nie zaakceptuje Pana wniosku, przeprowadzi rozprawę na normalnych zasadach i że wymierzy karę wyższą niż proponowana przez prokuraturę. Pismo można sporządzić na zwykłej kartce papieru. Trzeba wskazać do jakiego organu jest adresowane, od kogo pochodzi (wskazać adres). Należałby też podać sygnaturę akt sprawy – jeśli chce Pan wysłać wniosek od sądu, to należałby wcześniej ustalić w sekretariacie wydziału karnego, czy akt oskarżenia już wpłynął i czy nadano sprawie już sygnaturę. Trudno jest mi powiedzieć czy sąd zaakceptuje taki wniosek. Wydaje mi się, że warto spróbować. Trzeba pamiętać, że również prokurator musi wyrazić zgodę na przyjęcie Pana wniosku. Przepis art. 387 przewiduje, że: „ § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego; jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu. § 2. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego tego wniosku. § 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio. § 4. Przychylając się do wniosku sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę. § 5. Jeżeli wniosek złożono przed rozpoczęciem rozprawy, sąd rozpoznaje go na rozprawie”.

DODANO:
03/04/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie