PYTANIE: Choroba w czasie odbywania stażu z urzędu pracy

Jak będę miała płacone jeśli mam zwolnienie lekarskie i jestem na chorobowym? Muszę dodać, że nie przepracowałam jeszcze 1 miesiaca stażu.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Odpowiedź na to pytanie znajduje się w treści par. 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 pażdziernika 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku ku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 219, poz. 2222). Ustawodawca wskazuje tutaj, że bezrobotnemu uprawnionemu do zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium, w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach ustawy o Świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powiatowy urząd pracy wypłaca zasiłek lub stypendium po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego. W omawianym przypadku stażysta za czas nieobecności z powodu choroby zachowuje prawo do stypendium , które wypłaca mu właściwy Powiatowy Urząd Pracy. Stypendium to nie jest pomniejszane o czas niezdolności do pracy. O swojej chorobie stażysta powinien powiadomić urząd pracy w terminie 2 dni od wystawienia zwolnienia lekarskiego (par. 7 ust. 2 rozporzadzenia). Zwolnienie lekarskie wystawione na urząd pracy należy dostarczyć pracodawcy u którego realizowany jest staż. Pracodawca z kolei przekazuje go do urzędu pracy. Podstawa prawna: - par. 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 pażdziernika 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku ku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. z 2004 r. nr 219, poz. 2222) Stan prawny na 1 kwietnia 2009 r. WK

DODANO:
03/04/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.