PYTANIE: Czy w przypadku upadłości mojego zakładu pracy z tego powodu przysługuje mi dłuższy zasiłek.

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Okresy pobierania zasiłku są określone w ustawie z dnia 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Tekst.jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 6, poz.56). Okres pobierania zasiłku uzależniony jest głównie od stopy bezrobocia występującej na obszarze danego powiatu na dzień 30.06. roku poprzedzającego rejestrację osoby bezrobotnej - na obszarze zamieszkania bezrobotnego. Wynosi 6, 12 lub 18 miesięcy. Również przez łączny okres 18 miesięcy zasiłek przysługuje ze względu na sytuację rodzinną, ale dotyczy współmałżonków, którzy mają na wychowaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, obydwoje są bezrobotni, obydwoje posiadali prawo do zasiłku i obydwoje utracili to prawo z powodu upływu okresu pobierania (przedłużenie zasiłku dotyczy tego z małżonków, który ostatni traci prawo do zasiłku). Jak widać z powyższego - w Pani sytuacji nie ma możliwości przedłużenia okresu zasiłkowego. Na przedłużenie okresu zasiłkowego nie ma wpływu fakt, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w związku z upadłością pracodawcy. Tryb rozwiązania umowy o pracę w ogóle nie ma wpływu na przedłużenie okresu zasiłkowego. Ma natomiast wpływ na jego skrócenie (np. w przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika lub za porozumieniem stron -o 90 dni; zwolnienie dyscyplinarne - o 180 dni). Okresy pobierania zasiłku wynikają z art. 25, ust. 1 ustawy z dnia 14.12.1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jedn. Dz. U. nr 6, poz. 56 z 2001r.).

DODANO:
15/04/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie