PYTANIE: Zasiłek dla bezrobotnych a nagroda jubileuszowa

Czy do stażu pracy uprawniającego do wypłaty nagrody jubileuszowej(która jest wypłacana w mojej firmie) zakład ma obowiązek zaliczenia mi okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych ? Podobno jest to obowiązek na mocy ustawy podobnie jak dla mężczyzn okres odbywania służby wojskowej,mimo ,ze nie jest to jednoznacznie uregulowane w regulaminie pracy.W regulaminie pracy w moim zakładzie ten punkt brzmi "do okresów uprawniających do wypłaty nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie okresy pracy u u wszystkich pracodawców stwierdzonych świadectwem pracy oraz okresy pracy w rolnictwie potwierdzone przez właściwe organy gminy lub sołectwa.Co zatem z okresem pobierania zasiłku dla bezrobotnych?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Obowiązek wliczania okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych do okresów niezbędnych do na nabycia prawa do nagrody jubileuszowej wynika z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.). Jak wynika z podanego powyżej artykułu okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych (np. nagrody jubileuszowej) oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Reasumując okres ten będzie zawsze wliczany do okresu niezbędnego do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej - jako że obowiązek ten wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.), nawet w przypadku nie wymienienia tego okresu w regulaminie pracy. W przypadku niewypłacenia przysługującej nagrody jubileuszowej przysługuje prawo jej dochodzenia w drodze postępowania sądowego.

DODANO:
08/04/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie