PYTANIE: Opodatkowanie pożyczki.

Moja firma zaciągnęła pożyczkę na zakup nieruchomości. Czy musimy zapłacić podatek od pożyczki i w jakiej wysokości?

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
W opisanym przypadku umowa pożyczki może podlegać opodatkowaniu. W takim przypadku obowiązek zapłaty podatku obciąża podmiot biorący pożyczkę. Podstawę opodatkowania stanowi kwota udzielonej pożyczki, a stawka podatku wynosi 2%. Jednak na podstawie opisanego stanu faktycznego nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi czy pożyczka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, ponieważ mogą wystąpić przypadki kiedy przedmiotowa umowa nie podlegałaby temu opodatkowaniu. Jedna z takich sytuacji jest określona w art. 9 pkt 10 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku pożyczki do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów - w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. W ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych wskazano także wyraźnie, iż nie podlegają temu podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli jedna ze stron z tytułu danej transakcji jest: - opodatkowana podatkiem od towarów i usług, - zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach; umowy spółki i jej zmiany; umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych. Z powyższego wynika, że jeżeli umowa pożyczki będzie podlegała podatkowi VAT to nie wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych. Jednak na podstawie przedstawionych informacji nie można ocenić czy przedmiotowa umowa podlega podatkowi od towarów i usług. W tym celu należałoby podać informacje o tym jakiego typu podmioty są stronami transakcji, czy udzielający pożyczki jest podatnikiem VAT, czy udzielona pożyczka ma charakter jednorazowy czy też podmiot udzielający pożyczki dokonuje tego w sposób częstotliwy. Podstawa prawna: - ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007r. nr 68, poz. 450 ze zm.).

DODANO:
15/04/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie