PYTANIE: Czy sprawa spadkowa może odbyć się w dowolnym mieście ?

Czy sprawa spadkowa może odbyć się w dowolnym mieście, Czy jeden z uczestników może z ważnych powodów złożyć wniosek o przeprowadzenie sprawy w rejonie gdzie znajduje się nieruchomość (przedmiot sprawy). Jeden ze spadkobierców planuje złożyć wniosek w miejscu zamieszkania (inna miejscowość).

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Co do zasady czynności w postępowaniu spadkowym dokonywane są przez sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (jeżeli nie można tego ustalić - sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy) art. 628 KPC. Jest to właściwość wyłączna. Nie można więc jej zmieniać, chyba że przepisy szczególne przewidują inną właściwość. I tak: - zabezpieczenie spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajduje się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy art. 633 KPC - dział spadku w tym przypadku sąd spadku (art. 628 KPC zasada) może na wniosek uczestnika działu (zgłoszony nie później niż na pierwszej rozprawie !) przekazać sprawę do rozpatrzenia przez sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się spadek lub znaczna jego część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają WSZYSCY współspadkobiercy. art. 683 KPC. Jeżeli więc sprawa spadkowa, o której Pan/Pani napomina w pytaniu, dotyczy działu spadku, można wystąpić z wnioskiem o zmianę sądu, z zachowaniem przedstawionych przeze mnie warunków. Natomiast jeżeli postępowanie dotyczy stwierdzenia nabycia spadku, albo tytułu dziedziczenia, zachowku, zapisów, poleceń, wówczas wyłącznie właściwym jest sąd spadku (wg ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) i nie można tego zmienić (art. 628 i 39 KPC).

DODANO:
16/04/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie