PYTANIE: Czy sprawa spadkowa może odbyć się w dowolnym mieście ?

Czy sprawa spadkowa może odbyć się w dowolnym mieście, Czy jeden z uczestników może z ważnych powodów złożyć wniosek o przeprowadzenie sprawy w rejonie gdzie znajduje się nieruchomość (przedmiot sprawy). Jeden ze spadkobierców planuje złożyć wniosek w miejscu zamieszkania (inna miejscowość).

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
Co do zasady czynności w postępowaniu spadkowym dokonywane są przez sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (jeżeli nie można tego ustalić - sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy) art. 628 KPC. Jest to właściwość wyłączna. Nie można więc jej zmieniać, chyba że przepisy szczególne przewidują inną właściwość. I tak: - zabezpieczenie spadku właściwy jest sąd, w którego okręgu znajduje się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy art. 633 KPC - dział spadku w tym przypadku sąd spadku (art. 628 KPC zasada) może na wniosek uczestnika działu (zgłoszony nie później niż na pierwszej rozprawie !) przekazać sprawę do rozpatrzenia przez sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się spadek lub znaczna jego część, albo sądowi rejonowemu, w którego okręgu mieszkają WSZYSCY współspadkobiercy. art. 683 KPC. Jeżeli więc sprawa spadkowa, o której Pan/Pani napomina w pytaniu, dotyczy działu spadku, można wystąpić z wnioskiem o zmianę sądu, z zachowaniem przedstawionych przeze mnie warunków. Natomiast jeżeli postępowanie dotyczy stwierdzenia nabycia spadku, albo tytułu dziedziczenia, zachowku, zapisów, poleceń, wówczas wyłącznie właściwym jest sąd spadku (wg ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) i nie można tego zmienić (art. 628 i 39 KPC).

DODANO:
16/04/2003

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie
Wykorzystujemy ciasteczka (cookies), aby lepiej dostosować nasz portal do Twoich oczekiwań, a także w celach statystycznych. Jeśli chcesz zaczerpnąć większej ilości informacji o cookies, przejdź tutaj. Jeśli zapoznałeś się już z tą informacją, zamknij to okienko.