PYTANIE: Czy straż miejska może nakładać mandaty?

Mieszkam w bloku przed którym postawiono kilka dni temu plac zabaw ( ślizgawka i karuzela). Wczoraj Straż Miejska umieściła na samochodach wszystkich osób parkujących przed blokiem, że „przypomina o obowiązku prawidłowego parkowania” sugerując za kolejnym razem mandat. Przy czym nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla mieszkańców tego bloku. Czy Staż Miejska może nałożyć mandat za „nieprawidłowe” parkowanie? (nie ma nigdzie zakazu parkowania). Czy Miasto ma obowiązek wydzielenia/ zapewnienia miejsc parkingowych dla mieszkańców? Przed innym blokami znajdują się ulice i chodniki na których samochody parkują ( nie zachowując miejsca dla przechodnia 1.5m i tam nikt się „nie czepia”)

Odpowiedź prawnika:

Porady prawne
Redakcja serwisu
radca prawny
Strażnicy miejscy mają prawo nakładania grzywny za złe zaparkowanie samochodu i mogę też założyć blokady na koła pojazdów. Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123 poz. 779 z zm.) do zadań straży należy min. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy strażnik wykonując swoje zadania, ma prawo do: - nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, - dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, - usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym. JM

DODANO:
21/05/2009

wersja do druku

Szukasz dobrego prawnika?

Podoba Ci sie porada opracowana przez tego prawnika? Ty także możesz zadać mu pytanie.

Zadaj pytanie